DKV col·labora en la formació per a familiars i professionals que acompanyen infants i joves amb problemes de salut mental

DKV col·labora amb el projecte per millorar l’atenció en l’àmbit de la salut mental d’infants i joves a través de la formació dels familiars, educadors i altres professionals que els acompanyen. El seu suport permetrà donar continuïtat al projecte i iniciar els tallers formatius previstos pel 2020. DKV dóna suport a aquest projecte en el marc de la seva convocatòria Tú decides, per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones més vulnerables. Els projectes han estat escollits amb els vots dels treballadors, proveïdors i clients de DKV.

El projecte, que va iniciar-se amb el suport de la Fundació Probitas, preveu l’elaboració de materials que ajudin a abordar les situacions més difícils, sense basar-nos en criteris diagnòstics. S’oferirà una versió on-line i una de descarregable dels materials i es preveu desenvolupar tallers formatius en el futur.

En aquesta fase del projecte, ja s’han desenvolupat dos tallers amb la participació de diferents perfils, persones amb expèriencia pròpia, familiars, educadors i professionals, per definir les situacions més difícils amb les qula ens trobem quan acompanyem infants i joves amb problemes de salut mental, prioritzar les que són més necessàries abordar en els nous materials i planificar els continguts a desenvolupar. Al taller 1 ja han participat 36 persones i al taller 2 han estat 26.

 

Notícies recents