La Federació Salut Mental Catalunya, Premi Solidaritat 2023 de l'IDHC pel seu treball en defensa dels drets de les persones amb problemes de salut mental

L’IDHC és un centre d’estudi i reflexió de referència per la generació d’eines i propostes que permetin avançar en la realització efectiva dels drets humans, a escala local, nacional i internacional

La Federació Salut Mental Catalunya hem rebut la distinció del Premi Solidaritat 2023, concedit des de 1987 per l’Institut de Drets Humans de Catalunya-IDHC. El premi, atorgat entre més de quaranta candidatures, destaca en aquesta edició a una “organització de referència per la defensa dels drets de les persones amb problemes de salut mental”. L’acte de lliurament del premi i la menció es celebrarà pròximament al Parlament de Catalunya.

El jurat que ha decidit del Premi Solidaritat 2023 ha estat constituït per Montse Tafalla i Montse Pi, presidenta i vocal de l’IDHC, respectivament; i per representants de la Taula del Tercer Sector Social, de la Federació Catalana de Voluntariat Social i de la Coordinadora d’ONG Solidàries-Girona.

La defensa dels drets de les persones, una de les principals missions de la Federació

El 2023, des de la Federació hem registrat més de 350 casos de vulneració de drets a Catalunya.  Les persones sovint s’enfronten a situacions de discriminació i veuen vulnerats els seus drets fonamentals. Una realitat que des de la Federació afrontem amb campanyes de sensibilització i incidència perquè les polítiques públiques, legislatives i de prestació de serveis en aquest àmbit estiguin guiades per un enfocament de drets humans.

Segons Montse Tafalla, presidenta de l’IDHC, “Fer visible la vulneració contribueix a acabar amb l’estigma i els prejudicis cap a la salut mental. És una qüestió clau en l’actualitat, que s’ha d’abordar amb la perspectiva de drets que abandera la Federació Salut Mental Catalunya.”

La Federació Salut Mental Catalunya

Conformada avui per un total de 80 entitats de tot Catalunya, la Federació va néixer en 1996 amb l’objectiu de representar i donar suport a les persones amb problemes de salut mental i a les seves famílies. En l’actualitat, exerceix un paper imprescindible per a garantir la seva qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats, així com per a millorar la salut mental en la societat en el seu conjunt.

Des d’aquí, volem felicitar a totes les persones i les entitats que esteu treballant per la defensa dels drets, aquest és un premi per a tot el nostre teixit associatiu. Sense la tasca de totes no hagués estat possible!

Més informació

Notícies recents