Jornada Habitatge i Salut Mental: Un model flexible a les necessitats.

El passat 5 d’abril es van celebrar a la seu de l’Associació Arep les Jornades d’Habitatge i salut Mental, en la qual va haver una gran participació i implicació per part dels assistents.

La inauguració de l’acte va anar a càrrec de Joan Salló, director d’Arep, que va fer esment de l’evolució de l’entitat pel que fa al canvi de model, canvi de visió i la importància de la participació a través d’esdeveniments i la implicació dels professionals en el treball en xarxa.

La presentació del model d’habitatges va anar a càrrec de Roger Xancó, coordinador de Llars Residències d’Arep, Carol Segura, coordinadora de Pisos Terapèutics d’Arep, i Mercè Claramunt, educadora social del Pisos Terapèutics d’ Arep.  Tots tres van exposar la missió del recurs, objectius,  criteris dels processos d’entrada, la via d’accés i el funcionament dels programes.

La taula rodona “Aproximació de les necessitats de les famílies, usuaris i tècnics”  va comptar amb les ponències de Raúl Velasco, membre de Ràdio Nikosia, el qual va exposar una reivindicació molt encertada de la realitat existent a Espanya pel que fa al pla econòmic i social; Mónica Carrilero, tècnica de la Federació Salut Mental de Catalunya, que va presentar el canvi en el model d’atenció a la Salut Mental, l’origen de la xarxa de recursos socials i la complexitat de la xarxa de recursos d’habitatge, les carències i propostes; i per acabar Ferran Urgell, representant del Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, va presentar el nou model del Pla d’Habitatge, detallant els canvis introduïts.

Finalment, es van fer uns tallers que van anar a càrrec de diversos professionals. El de Lucia Serra va versar sobre “Reflexions i necessitats al voltant de l’habitatge”, Jesús Bernal va tractar el tema de “Família i recursos d’habitatge” en el seu taller, i Guillermo Hurtado va encapçalar el  taller “Model desitjable d’habitatge”.

Els assistents van participar molt activament en els tallers, així com a les ponències, amb preguntes i inquietuds manifestades.

Notícies recents