Detectar les vulneracions dels drets en salut mental a Catalunya

La defensa dels drets de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies és una de les prioritats d’acció de la Federació Salut Mental Catalunya (SMC), tal com es recull en la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat.

Per aquest motiu, la Federació SMC va engegar fa uns mesos la recollida de dades, informacions i denúncies sobre vulneració de drets a través de les associacions i els Espais Situa’t amb la intenció de recollir, registrar i classificar aquestes vulneracions, fer-ne un seguiment i acompanyament per denunciar, incidir i aconseguir el respecte cap als drets de les persones amb problemes de salut mental. Aquestes discriminacions i vulneracions de drets es produeixen principalment per part de les institucions, empreses, administracions, professionals de l’àmbit de la salut mental i l’ensenyament, així com la societat en general.

Aquestes són les conclusions de les primeres dades recollides:
  • En general, les denúncies de vulneracions han arribat als Espai Situa’t dels territoris a través de la pròpia persona afectada (51,43%) o un familiar (40%), especialment les seves mares (20%).
  • Tant el perfil de la persona que ens fa arribar la denúncia del cas com de la persona a la que han estat vulnerats els seus drets, acostuma a ser una dona d’entre 35 i 50 anys.
  • En relació a l’edat de la persona, és important senyalar que en el 8,57% dels casos, la vulneració de drets ha estat sobre una persona menor d’edat, i aquest percentatge augmenta fins el 20% si ampliem la franja d’edat fins els 25 anys.
  • El major nombre de vulneracions han estat denunciades a la ciutat de Barcelona (45,71% del total de vulneracions), especialment al servei d’informació ubicat a Ciutat Vella (37,14%), i al del Vallès Occidental (14,29%). Aquesta distribució es correspon també als territoris on més consultes generals s’han atès.
  • En general, podem dir que entre l’1 i el 4,5% de les consultes ateses, han estat casos de vulneracions de drets de les persones amb problemes de salut mental.
  • És interessant poder senyalar que en el 8,57% dels casos de vulneracions detectats, són casos d’abordatge complex.
  • En general, la situació de vulneració que s’ha detectat a la Federació SMC és per motiu de salut (en 22 dels 35 casos registrats) i de discapacitat (10 casos). També són destacables els casos en que la discriminació ha estat per motiu de violència institucional (6 casos). Cal tenir en compte que una mateixa situació pot estar vinculada a més d’un motiu.
  • Ens trobem que els drets més freqüentment vulnerats són, per aquest ordre, els drets a la integritat física i moral de la persona, de salut, i d’un servei públic de qualitat. Aquestes dades coincideixen amb les publicades a l’informe “La discriminació a Barcelona 2018”, publicat per l’Oficina per la No Discriminació (OND) de l’Ajuntament de Barcelona.
  • El 62,86% de les discriminacions les ha comés l’administració pública (estatal, autonòmica, i/o local), principalment en l’àmbit sanitari (62,86% dels casos). Aquesta realitat és consistent amb les publicades a l’informe “La discriminació a Barcelona 2018”, publicat per l’Oficina per la No Discriminació (OND) de l’Ajuntament de Barcelona, situant-se en percentatges superiors als indicats per l’OND (54,17% de discriminacions comeses per l’administració pública, i un 54,17% de discriminacions comeses en l’àmbit sanitari).
  • Altres dades recollides al voltant dels casos de vulneracions de drets, han estat la nacionalitat de la persona vulnerada, si aquesta estava o no en situació d’incapacitat jurídica, o si disposava del certificat de discapacitat i el grau atorgat. Donat que aquestes dades s’han registrat en molts pocs casos, no les hem tingut en compte en l’anàlisi de 2019.

La tasca de les associacions és essencial per a la detecció i denúncia d’aquetses vulneracions, docns són les més properes a la ciutadania.

Si detecteu situacions de vulneració de drets, no dubteu en contactar amb espaisituat@salutmental.org.

Notícies recents