Incorpora Salut Mental presenta la segona part del programa al Palau Macaya de Barcelona

La Caixa ha posat en marxa el programa Incorpora Salut Mental, que es pilotarà en una primera fase a Catalunya, per portar-se a terme després a nivell de tot l'estat. La integració laboral de les persones amb trastorn mental es farà promovent la implantació d'un model que pretén millorar el contacte i les iniciatives entre les entitats d'inserció i professionals, els empresaris i les persones interessades.

El 22 de juliol es presenta al Palau Macaya de Barcelona la segona part del “ Programa Incorpora Salut Mental” a les entitats generalistes de la xarxa Incorpora de BCN, on Isabel Llorens i Laura González professionals de la Fundació DAU, encetaran un col·loqui amb els participants sobre els  diversos procediments d’inserció laboral de les persones amb trastorn mental al mercat ordinari i les característiques pròpies d’aquest col·lectiu.

El programa ofereix formació, suport i assessorament continuat perquè aquelles entitats que vulguin, incorporin el col·lectiu de persones amb problemes de salut mental dins els itineraris d’inserció que tenen ja marcat per la resta d’usuaris. La seva implantació a tota Catalunya la gestionarà Salut Mental Catalunya/Ammfeina a través d’una Oficina Tècnica de Suport creada recentment per aquesta finalitat.

L'Oficina Tècnica de Suport creada per AMMFEINA Salut Mental Catalunya, amb el suport metodològic del Institut Avedis Donabendian, s'encarregarà d'executar i dinamitzar el projecte de La Caixa, que vol millorar la ocupació laboral dels col·lectius de salut mental en l'empresa ordinària. L'objectiu és complir un dels lemes del programa: “Una feina digna, un encaix possible”.

Incorpora Salut Mental forma part del programa INCORPORA de La Caixa per a la integració laboral de col·lectius en risc d'exclusió social.

Enllaç relacionat:

Incorpora Salut Mental

Notícies recents