Drets

Defensem els drets en salut mental
269 casos de vulneració de drets durant el 2022


Més del 66% de les discriminacions des de l’Administració pública


1 de cada 2 discriminacions es produeixen a l’àmbit sanitari


La defensa de drets és una de les principals missions de Salut Mental Catalunya i de les més de 80 entitats que formen el nostre moviment associatiu.

És una qüestió de dignitat, és un imperatiu legal i ètic que permet a les persones:

Una mica més sobre el projecte

Des de Salut Mental Catalunya ens adrecem a totes les entitats federades i, per tant, a totes les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, així com les persones afins i professionals que hi treballen.

 • Organismes governamentals

 • Grups parlamentaris

 • Administració pública

 • Mitjans de comunicació

 • Societat civil

 • Empreses

 • Professionals que intervenen en l’atenció a la salut mental

 • Altres entitats

 • Conscienciar la ciutadania i sensibilitzar en relació a la  vulneració de Drets en Salut Mental.

 • Promoure espais de debat i reflexió que permetin construir propostes de millora en relació a la defensa i protecció dels drets.

 • Generar mecanismes de canvi que contribueixin incorporar millores en els serveis que atenen i acompanyen a les persones amb problemes de salut mental.

 • Posar en agenda política la perspectiva i vulneració de drets, per tal d’incidir  en el desplegament de plans d’acció i  polítiques públiques,  que garanteixin la defensa i protecció  dels drets socials de les persones amb problemàtica de salut mental  a Catalunya.

Des d’aquest servei treballem per identificar àmbits de millora des de la perspectiva dels drets i per eliminar actuacions que poden estar vulnerant alguns drets o dificultant l’exercici dels mateixos.
Treballem per la igualtat d’oportunitats de les persones
amb problemes de salut mental i les seves famílies


Mental Health Action Plan

El propi Mental Health Action Plan 2013-2030 assenyala com un dels objectius prioritaris la incorporació de la perspectiva de drets i el desplegament de plans d’acció que contribueixin a protegir, promoure i respectar els drets de les persones amb problemàtica de salut mental.

Cal fer-ho en consonància amb el que disposen els diferents marcs i instruments internacionals i en tots els àmbits que impacten en la vida de les persones:

 • Drets laborals

 • Dret a l’habitatge

 • Dret a la  participació comunitària

 • Dret a la informació i a la participació en la pressa de decisions

 • Dret a un tracte digne

 • Dret a l’educació i a la formació

 • Dret a decidir sobre el propi projecte de vida

Aquest projecte està compromès en assolir els ODS

ODS 3 Salut i benestar
ODS 10 Reducció de les desigualtats
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides

Amb el suport de