Taula Tercer Sector: Francina Alsina segueix com a presidenta

Les entitats federades a la Taula del Tercer Sector han escollit el 19 de novembre del 2020 la nova Junta Directiva que liderarà la institució en els pròxims 4 anys. L’Assemblea General ha reescollit Francina Alsina com a presidenta i també ha elegit la resta de membres de la nova Junta Directiva, formada per 12 representants de les entitats associades.

En aquestes eleccions s’ha presentat una única candidatura per a la presidència i 15 candidatures per a les vocalies. Per primera vegada, la nova Junta Directiva es regirà seguint el nou reglament intern i assegurarà el 60% de presència de dones a la junta amb la finalitat d’avançar en la paritat de representació al sector.

Salut Mental Catalunya ha estat una de les 12 entitats que han aconseguit representació.

Impacte social greu de la pandèmia

Aquest nou mandat comença amb un repte de gran magnitud: garantir la sortida de la crisi social derivada de la Covid-19, sobretot la de les persones en situació de vulnerabilitat. Durant els primers mesos, les entitats socials abocades a l’emergència social han atès més de 700 mil persones per cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació i l’habitatge).

La Taula també es marca com a prioritat l’enfortiment i reconeixement del tercer sector amb l’objectiu de treballar de manera més eficaç i en aliança amb les Administracions i altres agents clau en la lluita contra la pobresa i l’exclusió. Per això, la Taula continuarà fent incidència per aconseguir una Llei del Tercer Sector, un marc legal necessari per regular l’acció de servei públic de les entitats socials catalanes.  

enllaç amb més informació Podeu llegir la notícia sencera al web de la Taula del Tercer Sector.

Notícies recents