Fent Costat Entre Famílies, un espai de d'autocura per a les famílies

Les xarxes de suport són una eina d’autocura i foment del benestar emocional

Durant el 2023, s’han pogut acompanyar 31 famílies, amb una mitjana aproximada de 93 persones beneficiàries, que conformen el nucli familiar o entorn significatiu de la persona afectada per un trastorn mental. Un dels reptes és facilitar l’accessibilitat d’aquest recurs a les famílies d’arreu del territori català, aproximant-les també als recursos i serveis que ofereix el moviment associatiu en salut mental i desplegant així un suport sostenible en el temps. Durant el 2023 s’han acompanyat famílies de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Lleida i Tarragona, i també s’ha començat a treballar en el desplegament del projecte al Bages.

Suport i acompanyament a famílies de persones afectades per un problema de salut mental

El projecte Fent Costat Entre Famílies busca donar resposta a la necessitat de suport i acompanyament a les famílies de persones afectades per un problema de salut mental. Sovint, les famílies es senten desorientades, soles, amb molts dubtes i alhora han d’exercir un rol cabdal en la cura del familiar afectat, esdevenint cuidadores informals, especialment en el cas de les dones, i això habitualment comporta una sobrecàrrega emocional, social, física i financera. A partir d’aquí es va detectar la necessitat d’abordar l’atenció a les famílies, com a cuidadores i subjectes d’atenció que requereixen ser cuidades.

L’objectiu principal del projecte és acompanyar a les famílies, oferint xarxes de suport informal, des de la figura del familiar expert: una persona voluntària, vinculada al teixit associatiu, amb experiència en l’acompanyament d’un familiar amb problemàtica de salut mental, i per tant, que han transitat per una experiència de vida similar. S’ha demostrat que aquestes xarxes de suport són una eina d’autocura i foment del benestar emocional dels familiars, però també contribueix a la millora de l’atenció psicosocial de les persones afectades, capacitant a l’entorn significatiu de la persona afectada.

Accés a xarxes de suport social i foment de l’activisme i el voluntariat

Amb aquesta iniciativa s’ha contribuït al benestar de les famílies cuidadores i s’ha facilitat el seu accés a les xarxes de suport social i als recursos oferts per la xarxa associativa, com ara els Grups d’Ajuda Mútua (GAM). A l’hora, s’ha fomentat l’activisme i el voluntariat en l’àmbit de la salut mental, i també la sensibilització i la lluita conta l’estigma i l’autoestigma, contribuint no només al benestar de les famílies sinó també, de manera indirecta, al benestar de la persona afectada per un trastorn de salut mental.

Com funciona el projecte?

Per a fer possible el projecte, s’ha format a les persones voluntàries (familiar expert), amb una formació específica d’una durada total de 20h. També s’han fet càpsules informatives del projecte als diferents proveïdors sanitaris participants i a les seves professionals amb l’objectiu de difondre la iniciativa i de detectar famílies potencialment beneficiaries. A més, s’han elaborat díptics informatius que s’han difós pels diferents recursos i equipaments de la xarxa pública de salut mental.

Quan una família ha sol·licitat l’acompanyament se li ha ofert fer una primera acollida, presencial o telefònica, a un espai cedit pels proveïdors sanitaris o directament a la seu de les entitats participants. A l’inici de l’acompanyament, desprès de la primera acollida, un tècnic ha contactat amb la familiar beneficiaria, amb la finalitat de passar-li un qüestionari que mesura diferents ítems de malestar emocional, i posteriorment, un mes després del primer acompanyament, s’ha fet una nova entrevista per mesurar els mateixos ítems i quantificar els beneficis que comporten aquest tipus d’acompanyaments obtenint així indicadors d’impacte objectius per avaluar el projecte.  

Més informació

Notícies recents