Èxit del nou Sistema de Gestió de Qualitat a SMC

Èxit del nou Sistema de Gestió de Qualitat a SMC

Després de la primera fase d’implementació al 2023, hem pogut avaluar l’eficàcia i l’acompliment del sistema amb un alt grau de compliment dels objectius.

L’any 2023 vam implementar el Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2015 a SMC. Després d’aquesta primera fase, que va concloure amb un procés d’auditoria interna i externa, hem pogut avaluar l’eficàcia i l’acompliment del sistema.

De l’anàlisi de les enquestes de satisfacció de les persones ateses al projecte Activa’t per la Salut Mental i les entitats federades, n’extraiem diverses dades. D’una banda, l’índex de satisfacció general amb la Federació per part del teixit associatiu és d’un 3,98 sobre 5 i, pel que fa a l’Activa’t per la Salut Mental, l’avaluació és d’un 9,25 sobre 10.

Els objectius que guien tota la nostra tasca s’han assolit amb èxit

En xifres globals, gran part dels nostres objectius han superat el 100% d’acompliment de qualitat establert per al 2023, demostrant un alt grau d’eficiència en el compliment de plans estratègics i operatius.

Les fites assolides amb escreix són diverses, totes elles relacionades amb la nostra tasca, en matèria d’incidència i defensa de drets, així com en relació a tots els serveis i projectes d’atenció a les persones, sempre des de la vessant de la salut mental comunitària.

Caminant cap a la millora continuada

El Sistema de Gestió de Qualitat implementat ha permès identificar, també, oportunitats de millora i possibles canvis rellevants a implementar, que ens permetran seguir treballant per la millora continuada de la nostra tasca.

Notícies recents
Deixa un comentari

Your email address will not be published.Required fields are marked *