Escuder torna a col·laborar amb Salut Mental Catalunya

L’empresa dona suport al projecte XarXaJoves per millorar la salut mental infantojuvenil en un dels col·lectiu més afectats per la pandèmia.

Sucesores de José Escuder, torna a confiar i a col·laborar amb Salut Mental Catalunya. En aquesta ocasió ens ajuda a impulsar el projecte XarXaJoves. En temps de covid la salut mental dels joves ha empitjorat, i volem ser al seu costat: els oferim un acompanyament per millorar el seu benestar emocional i recuperar els seus projectes.

Escuder és una empresa subministradora de productes químics a diversos sectors d’activitat i ha col·laborat amb nosaltres a través de diverses iniciatives, com el concert de Gospel per la salut mental, o les olimpiades solidàries amb A32 Events.

XarXaJoves en temps de pandèmia

El programa d’acompanyament integral per a joves de 16 a 25 anys amb problemes de salut mental va començar com a projecte pilot al 2017 en col·laboració amb les entitats dels tres territoris del XarXaJoves: Barcelona Ciutat (Arep), Barcelonès Nord (Fundació SMC) i Lleida (SM Ponent).
En un any de pandèmia, els objectius i la finalitat del projecte s’han pogut mantenir per oferir un acompanyament individual, les activitats grupals i la vinculació amb les entitats juvenils i la xarxa comunitària.

Dades del XarXaJoves al 2020:

  • 64 joves atesos
  • 94 derivacions realitzades
  • 900 accions d’acompanyament
  • 161 accions grupals
  • 78 atencions familiars
Notícies recents