Ensenyament participa al grup de treball ‘Joves i salut mental: formació i ocupació'

La sub-directora general d’Ordenació i Atenció a la Diversitat, Mercè Esteve, va participar ahir a la darrera trobada ordinària del grup de treball liderat per AMMFEINA SMC ‘Joves i SM: formació i ocupació’.

El grup, constituït amb el propòsit d’afavorir la inclusivitat dins les aules, des de la perspectiva de la salut mental i abordar mesures generals de millora de la formació post-obligatòria per a joves en aquesta situació, va culminar ahir un dels seus primers objectius: fer una anàlisis de les alternatives formatives més enllà de l’educació obligatòria que hi ha actualment a l’abast de les persones amb un problema de salut mental.

Amb l’objectiu de traslladar les conclusions d’aquest primer anàlisi i alhora conèixer el projecte d’Ensenyament per evitar que les persones amb un problema de salut mental quedin excloses del circuit educatiu i per tant, afavorir que els centres siguin generadors d’oportunitats laborals es va convidar la sub-directora general d’Ordenació i Atenció a la Diversitat. Esteve va exposar tots els elements del nou decret de l’escola inclusiva que regula l’atenció a tot l’alumnat i no només al que presenta necessitats educatives especials (NEE), dotat amb una inversió de 141,9 milions d’euros en quatre anys. En concret va destacar:

  • Posa les bases d’un model inclusiu, que passa a centrar-se en la diversitat de tot l’alumnat i que posa èmfasi en els suports concrets que cadascun d’ells/es necessita.
  • L’escolarització de tots els alumnes en centres educatius ordinaris.
  • La creació de les noves unitats de suport que, amb el nou decret, es denominaran Suports Intensius a l’Escola Inclusiva (SIEI).
  • L’establiment, com un punt essencial, de la coordinació entre els Centres Educatius i els de Salut.
  • L’oportunitat que pot representar per les persones amb problemes de salut mental en les etapes d’ensenyament post-obligatori.

Projectes de continuïtat 

Assistents i sub-directora es van emplaçar a una segona trobada on aprofundir en les propostes en l’atenció a la salut mental i a la qual s’hi incorporaria un-a responsable de la Direcció General de Formació Professional.

Alhora, el grup de treball creat a principis d’any i integrat per prop d’una vintena d’entitats socials vinculades a AMMFEINA SMC, va determinar que la segona fase del seu treball es centrarà d’ara endavant en:

  1. Definir els suports específics d’entitats especialitzades en l’atenció a persones joves amb trastorn mental als centres de formació post-obligatòria.
  2. Definir els continguts d’un projecte pilot d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a un trastorn mental.
  3. Adaptar la formació professional per a l’ocupació i l’acreditació de competències adreçada a persones ocupades i desocupades a les persones amb un problema de salut mental.
Notícies recents