Els problemes de salut mental, un dels més prevalents en l'entorn laboral

La prevenció i promoció de la salut mental en l’entorn laboral, aquelles accions encaminades a crear entorns i condicions de vida que afavoreixein la salut mental i permetin que els professionals adoptin i mantinguin modes de vida saludables són un imperatiu per a l’empresa, que hauria de tenir protocols per intervenir en qualsevol fase del procés.

En aquesta direcció apunten estudis i informes publicats recentment, com el de Prevenció de malalties relacionades amb el treball a Barcelona, que elabora l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) assenyala els trastorns de la salut mental com la principal malaltia relacionada amb el treball. Tres de cada quatre problemes reportats per les Unitats de Salut Laboral (USL) entre els mesos d’octubre i desembre de 2016 s’atribuïen a aquesta qüestió.

Des d’una perspectiva de gènere i tot que la proporció és similar en homes i dones, frega el 75% del total en ambdós casos, són les dones qui reporten una major prevalència. Durant el darrer trimestre del 2016 es van registrar 72 casos de dones i 44 d’homes.

Pel que fa a la franja d’edat, ells registren un impacte similar entre els 25 i els 54 anys, mentre que en el cas d’elles, la pitjor etapa és dels 35 als 44 i en segon lloc, dels 45 als 54.

FONT: Agència de Salut Pública de Barcelona. "Prevenció de malalties relacionades amb el treball".
FONT: Agència de Salut Pública de Barcelona. “Prevenció de malalties relacionades amb el treball”.
Notícies recents