El Servei d'Atenció a Famílies va atendre 340 consultes al 2013

La Federació Salut Mental Catalunya va posar en marxa l’any 2003 el Servei d’Atenció a Famílies (SAF) amb l’objectiu de respondre a les demandes d’informació, assessorament i orientació per part de familiars socis d’associacions federades, professionals, persones afectades per un trastorn mental i d’altres ciutadans que es troben properes a algun individu amb algun problema de salut mental.

El servei s’ha consolidat als darrers anys com un referent en l’àmbit de la salut mental a Catalunya, com demostren les 340 consultes que va rebre durant el 2013, un 30% de les quals es van fer de manera presencial amb entrevistes personals a la seu de la Federació SMC. La resta de casos es van resoldre a través del correu electrònic o en converses telefòniques. L’horari d’atenció telefònica és dimarts i dijous de 9-13h al 93 272 14 51, tot i que també es poden enviar consultes al correu: espaisituat@activatperlasalutmental.org.

De les 340 consultes rebudes al 2013, la majoria les van realitzar dones d’entre 31 i 50 anys del nucli familiar més proper a la persona afectada, mares en molt casos, però cada vegada més germans i germanes, parelles o amics i persones més properes en edat a la persona sobre la que es fa la consulta.

La majoria de persones afectades per la problemàtica de salut mental que va atendre el SAF són homes d’entre 31 i 40 anys, procedents de Barcelona ciutat i la seva província.

Cal destacar també que moltes de les persones (76) que es van dirigir al SAF són afectats per algun problema de salut mental, un fet que parla de l’apoderament que fan de la seva malaltia i del paper actiu que les persones amb trastorn poden tenir per ser protagonistes de la seva recuperació, un dels aspectes més importants en les polítiques de salut mental que defensa la Federació.

quadreSAF2013_web

L’increment de les demandes realitzades per professionals, fins a un 12% del total, confirma al SAF com a servei referent en l’àmbit de la salut mental. Cada vegada més, el servei s’obre a altres persones fora de la xarxa d’associacions de la Federació, persones afectades i familiars que arriben al servei des de la xarxa sanitària pública, derivats per psicòlegs, psiquiatres o treballadors socials.

L’obertura del SAF als professionals i la xarxa pública de salut mental de Catalunya ha estat possible en gran part per la consolidació del servei d’orientació jurídica (JURIMM), que va atendre el 16% de les consultes al 2013, consolidant-se com un referent en la informació i orientació en la defensa dels drets de les persones amb trastorn mental.

D’altra banda, és important destacar el seguiment i coordinació amb els diferents SAF de les associacions de la Federació, gràcies a les diverses reunions amb els professionals responsables del servei a la xarxa associativa per poder implantar el model homologat de SAF i facilitar eines d’actuació.

Les persones que arriben al SAF ho fan principalment per la problemàtica que els suposa conviure amb una persona amb un problema de salut mental, i busquen informació i orientació sobre aspectes molt diversos: les prestacions socials, l’accés a les places de residència o com aconseguir un lloc de treball protegit, per exemple.

El servei és moltes vegades la porta d’entrada de les persones afectades i la de les seves famílies al coneixement de la seva problemàtica, a través de la informació de la malaltia, dels recursos i serveis que poden gaudir, així com per a la defensa dels seus drets com a ciutadans.

Notícies recents