El sector català de la discapacitat demana mesures especials per protegir el col·lectiu davant la COVID-19

 

 

Nota de premsa del COCARMI (20-3-2020)

 

 

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa del col·lectiu a Catalunya, vol alertar de la desprotecció de les persones amb discapacitat i les seves famílies en la gestió de la pandèmia de la COVID-19, tot i ser un col·lectiu especialment vulnerable i amb major risc de contagi que la població general.

Davant la incertesa de la durada de l’actual situació, i sense haver arribat al pic de la pandèmia al nostre país, cal que les autoritats sanitàries i de protecció social adeqüin les seves actuacions a les necessitats de les persones amb discapacitat. «No sabem fins quan serà sostenible la situació de confinament a què està sotmesa tota la ciutadania i, per tant, cal tenir present que les conseqüències de la crisi no només vindran pel desbordament del sistema de salut, sinó també per la falta d’accés a l’assistència sanitària, la manca d’atenció social i l’impacte en la salut mental», afirma Antonio Guillén, president del Comitè.

El COCARMI, com a entitat representativa de les persones amb discapacitat i les seves famílies, expressa el seu compromís a no augmentar els nivells de contagi perquè el sistema de salut pugui respondre amb més celeritat, evitant més pressió sobre el sistema de protecció social. En aquest sentit, conscient que les diferents administracions estan afrontant situacions no previstes, nous reptes i limitacions contínues, proposa de forma proactiva:

  • Establir protocols específics per atendre les persones amb discapacitat per garantir els suports necessaris, especialment quan els cuidadors estan en situació d’aïllament, i es garanteixin materials de prevenció i protecció.
  • Establir protocols per tenir cura de les persones de suport, particularment exposades a la COVID-19, que accelerin i garanteixin la dotació d’Equips de Protecció Individual, així com la realització prioritària de tests PCR en cas de contacte amb persones contagiades (SAD, assistència personal, llars-residència, residències…).
  • Garantir que la informació relacionada amb la COVID-19 és accessible i en formats accessibles (pàgines web, app, rodes de premsa, notícies, notes informatives…).
  • Prioritzar l’assistència en centres especialitzats (hospitals), alhora que garantir l’accessibilitat de les instal·lacions que s’habilitin per a l’atenció social i sanitària d’emergència (hospitals de campanya, hotels, complexos esportius…).
  • Garantir el transport públic accessible (bus, metro, tramvia, taxi, tren…) per assegurar els desplaçaments als centres de salut.
  • Estructurar xarxes de suport davant la interrupció dels serveis essencials de suport.

Així mateix, cal adequar les mesures que s’estan aplicant a les necessitats de les persones amb discapacitat. La situació de confinament, per exemple, està pensada per a la població general; és una mesura desigual que no s’ajusta a les necessitats de les persones amb discapacitat, especialment les relacionades amb l’assistència emocional i la personal. A més, s’estan enviant missatges contradictoris quan no es permet l’accés a la via pública però alhora hi ha l’obligació d’assistir al lloc de treball, quan no és possible el teletreball, malgrat ser col·lectiu de risc.

També es reclamen ajudes i suports per garantir el confinament total de familiars cuidadors, tant d’infants com adults amb discapacitat, amb l’objectiu d’evitar ser agents propagadors. Per aquells casos en què no hi ha la prohibició expressa d’anar a treballar i no hi ha la possibilitat de teletreballar, el Reial Decret-llei 8/2020 preveu la reducció de la jornada laboral per aquestes situacions. Atès que no preveu cap tipus de compensació econòmica, acollir-se a aquesta mesura suposaria una reducció dels ingressos familiars que, en situacions no excepcionals com l’actual, ja han de fer front a un sobreesforç econòmic per raó d’aquesta.

El COCARMI també es posa a disposició de les diferents administracions públiques per trobar solucions que evitin que les persones amb discapacitat visquin situacions de discriminació i aïllament. En aquest sentit, Guillén insisteix en les mesures d’accessibilitat i prevenció: «les poblacions més desinformades són les que estan patint més la pandèmia, per això no deixarem d’insistir que cal que tota la informació sigui accessible i estigui en formats accessibles: subtitulació, interpretació de llengua de signes, audiodescripció, lectura fàcil i llenguatge entenedor, braille, documents en format word, etiquetatge d’imatges… així com l’habilitació de mitjans de comunicació telefònica, escrita i videoconferència per resoldre dubtes. I cal prioritzar que les persones cuidadores de persones amb discapacitat disposin dels Equips de Protecció Individual per poder fer la seva feina sense risc de contagi».

Alhora, el Comitè apel·la a evitar actituds negatives i discriminatòries, i demana garantir la participació de les persones amb discapacitat en les decisions que afecten directament a les seves vides. «Les persones amb discapacitat tenen pitjor estat de salut, taxes més altes de pobresa i taxes més baixes d’educació i ocupació. A més, diàriament afronten dificultats d’accés al sistema de salut com a conseqüència de barreres físiques, de discriminació i d’estigmatització. Una situació que pot empitjorar en una crisi com l’actual», afegeix Guillén.

D’altra banda, per valorar l’impacte en la salut de les persones amb discapacitat, el Comitè sol·licita que s’inclogui la variable de discapacitat en la recopilació de dades de les persones contagiades pel coronavirus, per tal de poder verificar possibles bretxes i avenços en l’atenció al nostre col·lectiu.

Finalment, creiem que ara, més que mai, cal demostrar el compromís del nostre país amb els drets humans de les persones amb discapacitat i la voluntat d’aplicar els estàndards internacionals. Per aquest motiu, volem destacar algunes veus que s’han alçat per alertar sobre l’impacte de la COVID-19 en les persones amb discapacitat. És el cas de la Relatora Especial sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, Catalina Devandas1 , i de l’Organització Mundial de la Salut2 , que ahir va fer públiques les seves consideracions per a una correcta atenció de les persones amb discapacitat a la llar i per garantir aquesta atenció al llarg del temps per evitar que ningú quedi desatès.

Notícies recents