El projecte d'Acompanyament Integral de SMC assoleix una major percepció de qualitat de vida en el 70% de les persones ateses

Aquest projecte ha donat atenció durant l’any 2023 a 25 persones amb trastorn mental sever i les seves famílies

El Projecte d’Acompanyament Comunitari a l’Autonomia i a l’Apoderament va néixer fa 11 anys a Salut Mental Catalunya a petició de les famílies del moviment associatiu, expressant la necessitat de tenir un suport professional que els ajudés a millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen un trastorn mental, ja sigui dins la llar com en la comunitat que els envolta.

Aquest projecte intervé a nivell preventiu i psico-educatiu donant atenció durant l’any 2023 a 25 persones amb trastorn mental sever, les seves famílies i en coordinació amb la xarxa de salut mental i comunitària de Barcelona.

El projecte treballa a mida, promocionant al màxim nivell d’autonomia i independència, tenint en compte les capacitats i possibilitats d’apoderament d’aquella persona i, sobretot, respectant el projecte de vida que s’hagi dissenyat.

Aquest 2023 hem assolit en un 70% de les persones ateses una major percepció de qualitat de vida, gràcies al treball vers als hàbits saludables, vinculacions a les xarxes de serveis i equipaments, ampliació de la xarxa social i fent una tasca de prevenció, per tal d’evitar recaigudes i mantenir a la persona al domicili.

Més informació

Projecte Acompanyament Comunitari a l’Autonomia i a l’Apoderament

Notícies recents