El Grup Psicoeducatiu de Salud Mental España actualitza la manera d'intervenir amb les famílies

L’objectiu de l’actualització del Manual d’intervenció amb famílies de Salud Mental España és posar en valor aspectes com la defensa de drets de les persones amb problemes de salut mental. Entre els aspectes que s’estan treballant destaquen també:

  • la terminologia que s’utilitza, deixant de banda conceptes com malaltia o diagnòstic, per centrar-se més en les capacitats de les persones
  • el disseny de les sessions de treball amb la introducció de noves dinàmiques

El Grup Psicoeducatiu de Salud Mental España es va posar en marxa a començaments del 2018 i està format per sis entitats de la Confederación:

  • Federació SMC
  • AGIFES (Asociación Guipuzkoana de familiares y enfermos psíquicos)
  • ALFAEM Salud Mental (Asociación Leonesa de familiares y amigos de enfermos mentales)
  • AFEM Getafe (Asociación de familiares de personas con enfermedad mental)
  • ASAENES (Asociación de familiares, allegados y personas con trastorno mental grave)
  • ASCASAM (Asociación Cántabra pro salud mental)

Aquest projecte s’emmarca dintre del programa d’intervenció familiar de Salud Mental España i de les seves Escoles de Famílies.

Més informació


Notícies recents