El Grup Bon Preu col·labora amb Salut Mental Catalunya

L’arrodoniment solidari es destinarà al projecte d’acompanyament dels joves amb problemes de salut mental.

El Grup Bon Preu, a través de les insígnies Bonpreu i Esclat col·labora amb Salut Mental Catalunya (SMC) a partir del mes d’octubre del 2021. Aquesta col·laboració es fa a través de la iniciativa arrodoniment solidari, que gestiona Worldcoo, que uneix empreses compromeses amb ONG i entitats per finançar projectes d’alt impacte social.

El projecte d’arrodoniment solidari per acompanyar als joves amb problemes de salut mental destinarà els diners recaptats per les donacions dels clients dels establiments Bonpreu i Esclat als projectes de SMC per millorar la salut mental infantojuvenil a Catalunya. Durant el mes d’octubre, les persones que paguin les seves compres amb targeta podran arrodonir els cèntims i donar-los a SMC.La col·laboració del Grup Bon Preu permetrà acompanyar als joves de 16 a 25 anys amb problemes de salut mental amb els que treballa SMC amb l’objectiu de:

  • Elaborar un pla de treball individual i definir un projecte de vida personal i únic.
  • Afavorir la seva vinculació als serveis sanitaris i socials.
  • Potenciar la participació dels joves en la comunitat propera, aprofitant els recursos i les activitats de fora del món de la salut mental.
  • Treballar per l’adquisició d’habilitats socials per generar, recuperar i/o mantenir el grup d’amics, les relacions amb la família i els altres.
  • Donar suport a les famílies i a les entitats juvenils del territori.
  • Sensibilitzar els joves i orientar-los, col·laborant amb instituts del territori.

A través del web https://bonpreu.worldcoo.com/ es podrà fer seguiment del procés de recaptació diàriament, així com realitzar una aportació extra online.

Salut mental i joves

Els problemes de salut mental en infants, joves i adolescents no han parat d’augmentar als darrers anys, com passa amb l’increment dels casos de depressió i ansietat entre els més joves. Aquesta realitat s’ha aguditzat amb els efectes que la pandèmia ha tingut als darrers dos anys, on s’han triplicat els casos de persones amb malestar psicològic.

El projecte d’acompanyament de SMC vol donar resposta a les noves necessitats dels joves amb problemes de salut mental després de la pandèmia. L’objectiu és que recuperin el seu projecte de vida i motivacions per trobar una feina, fer activitats a la comunitat, establir relacions socials i gaudir del seu temps d’oci.

Aquest acompanyament als joves inclou també programes de suport a les famílies dels joves, gràcies a l’expertesa de SMC en els projectes de suport mutu per promoure la recuperació i l’empoderament en salut mental.

Notícies recents