El Govern aprova el Pla Interdepartamental d'Atenció Social i Sanitària (PIASS)

La Generalitat ha aprovat el Pla Interdepartamental d’Atenció Social i Sanitària (PIASS), que estableix la coordinació entre el Departament de Salut i el Departament de Benestar Social i Família per tal de “garantir la continuïtat assistencial de les persones amb necessitats sanitàries i socials i la màxima eficiència en l’ús dels recursos”, segons ha explicat el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l’Executiu del dia 26 de febrer.

Els àmbits inclosos en aquest pla són les residències de gent gran i discapacitats, la xarxa pública sanitària, els serveis socials bàsics, la xarxa de salut mental i la xarxa de llarga estada sociosanitària.
Es tracta de compartir coneixements, capacitats, instruments i dades per configurar, progressivament, una xarxa interrelacionada i integrada de serveis als usuaris, un model d’intervenció global coordinada. Així, els departaments de Salut i de Benestar Social i Família configuraran una història clínica i social compartida gràcies a l’aplicació de les TIC
L’objectiu, ha destacat Homs, és “situar en el cor de la prestació dels serveis públics les persones i no tant els mateixos serveis públics”, uns serveis assistencials que s’han d’adaptar cada vegada més i millor a les necessitats d’una població que viu cada cop més anys.
Per millorar l’assistència integral als pacients, s’aprofundirà en la interacció entre residències de gent gran i persones amb discapacitat i l’atenció primària i comunitària d’atenció a la salut, els centres sociosanitaris i els hospitals d’aguts; en la interacció entre la xarxa d’atenció especialitzada de salut i la xarxa de serveis socials bàsics; en la interacció entre els àmbits sanitari i social de la xarxa de salut mental i s’adequarà la llarga estada sociosanitària i de salut mental.

Aquest acord de Govern amplia i millora l’anterior Pla interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials, ja que té en compte altres situacions més enllà de les malalties cròniques.
Notícies recents