“El desequilibri perfecte”, ja podeu veure el documental del projecte Amb Experiència Pròpia