El Departament de Salut alerta sobre els riscos de l'estrès en l'àmbit laboral

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya aposta per la salut laboral i s’adhereix a la iniciativa de l’Organització Internacional del Treball (OIT) que enguany centra el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball en l’estrès laboral com a causa d’alteracions en la salut.

Les dades sobre la prevalença d’estrès relacionat amb la feina estan disponibles en diferent mesura als organismes de diferents països i regions. La quarta Enquesta europea sobre les condicions de treball (EWCS, 2007) apuntava que prop de quaranta milions de persones a la Unió Europea patien estrès relacionat amb la feina, mentre que la sisena Enquesta europea (EWCS, 2015) revela que el 36% dels treballadors treballa sota pressió i el 33% ho fa a gran velocitat.

L’estrès laboral el motiva el desequilibri entre les exigències excessives o inadequades de l’organització de les tasques i els factors de risc psicosocials També està relacionat amb la manca d’eines professionals i personals per fer front a aquestes tasques. Per contra, està comprovat que quan hi ha equilibri entre les exigències, els recursos i les estratègies personals per fer-hi front, el treball millora la salut. Conèixer i avaluar els factors de risc facilita la prevenció i la promoció de les condicions favorables. Minimitzar l’efecte que tenen sobre el benestar dels treballadors forma part del repte de tenir entorns organitzacionals saludables.

A Catalunya, el Departament de Salut, conscient de la importància de l’estrès en aquest àmbit, encarrega a les unitats de Salut Laboral de l’Agència de Salut Pública de Catalunya la vigilància epidemiològica de les malalties professionals. Gairebé cinc de cada deu notificacions rebudes pels dispositius de la Xarxa d’Unitats de Salut Laboral des dels equips d’atenció primària, són sobre trastorns de salut mental relacionats amb factors de risc psicosocial.

L’impacte que l’estrès té en la salut de la població és variable, però hi ha consens entre la comunitat científica que el fet d’estar-n’hi sotmès a nivells alts i continuats pot contribuir a la malaltia i, per tant, a la pèrdua de salut. Cada cop més, es relaciona amb hàbits poc saludables, com són el consum de tabac, drogues i l’abús d’alcohol.

L’estrès relacionat amb el treball és un problema col·lectiu amb importants conseqüències per al benestar dels treballadors, de les seves famílies i de la societat en conjunt.

Notícies recents