El consum de cànnabis entre els adolescents es duplica als darrers anys coincidint amb la crisi

Projecte Home Catalunya va presentar el seu informe anual el 26 de juny, coincidint amb la celebració del Dia internacional de la lluita contra l’ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues. Les dades alerten sobre l’augment del consum de cànnabis entre els adolescents, que s’ha duplicat als darrers anys coincidint amb la crisis econòmica. Els consumidors d’aquesta substància han passat del 44% al 2008, al 79% al 2013.

El perfil de l’adolescent que atén Projecte Home i que està enganxat al cànnabis és un jove amb poc rendiment escolar, amb trastorns psiquiàtrics diagnosticats, baixa autoestima, una idealització de l’ús del cànnabis, i una relació de conflicte amb els pares.

La precarietat econòmica, social i laboral també es reflecteix en un augment del consum de la heroïna, una droga més barata que la cocaïna, que ha baixat el seu consum. En el cas dels adults, la crisi es relaciona amb l’augment de les persones amb dependència de l’alcohol.

L’augment del consum de drogues té una especial incidència entre els joves i les persones amb problemes de salut mental, ja que moltes d’elles han de conviure amb un trastorn i una addicció, fet que es coneix amb el nom de patologia dual. En aquest sentit, la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) ha presentat la guia “Aproximación a la patologia dual. Propuesta de intervención en la red FEAFES”.

pdual

Patologia dual: trastorn mental i addicció

La sessió de presentació i formació de la guia sobre patologia dual, a la qual va assistir l’Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental (AREP), es va tractar sobre la gran prevalença dels casos de patologia dual en persones amb trastorns com esquizofrènia i Trastorn Límit de Personalitat (TLP). Durant la jornada es va destacar la importància de implicar en el tractament coordinat d’aquestes persones a professionals com psicòlegs, educadors i treballadors socials, més enllà de la figura del psiquiatre.

L’abordatge dels casos de patologia dual reclama una atenció i un suport personalitzat, el suport de la família i la creació de recursos específics per aquesta problemàtica, que moltes vegades passen per la formació dels professionals que, juntament, amb els usuaris tenen el risc de desmotivació per la complexitat dels casos i recaigudes (porta giratòria).

Conviure amb un problema de salut mental i una addicció afecta més els homes que les dones, tot i que la població femenina té una major càrrega en temes afectius i una evolució més greu d’aquesta patologia dual. El consum de drogues en edat adolescent eleva el factor de risc de patir un trastorn mental, però la patologia dual també afecta la gent gran, que sovint abusa de l’automedicació per fer front a problemes com la soledat.

La formació de FEAFES va destacar també la importància de la figura del gestor de casos, complexos moltes vegades, i amb una elevada incidència en problemes legals, així com un tractament coordinat en l’àmbit sanitari i social, que combini teràpies individuals, grupals i familiars. Per últim, es va ressaltar també la necessitat d’un consens entre el usuari i el professional a l’hora d’una presa de decisions conjunta.

Enllaç relacionat:

Guia FEAFES “Aproximación a la patologia dual. Propuesta de intervención en la red FEAFES”.

Notícies recents