El Codi risc de suïcidi estarà implantat a tot Catalunya abans d'acabar l'any

Aquest codi és un instrument del Departament de Salut de la Generalitat que pretén disminuir aquest tipus de mortalitat, augmentar la supervivència de les persones ateses per conductes suïcides i prevenir la repetició de temptatives en pacients de risc alt. La taxa de mortalitat per suïcidi a Catalunya se situa l’any 2013 en 7,2 defuncions per cada 100.000 habitants (per sexe, 11,23 d’homes i 3,30 de dones). En aquest sentit, l’any 2013 es van produir a Catalunya 537 morts per suïcidi, i és la primera causa de mortalitat prematura entre els joves de 25 a 34 anys, en ambdós sexes.
La taxa de mortalitat catalana és una de les més baixes a Europa (la mitjana de la qual se situa en 11,85 defuncions per cada 100.000 habitants), i també se situa per sota de l’Estat espanyol, que registra una taxa de 8,31 defuncions per cada 100.000 habitants. L’objectiu del nou Pla de salut és reduir un 10% la mortalitat per suïcidi l’any 2020.
El Codi, pas a pas
El Codi risc de suïcidi es va engegar el 2014 amb la implicació de més de 900 professionals i prop de 90 centres sanitaris de Catalunya i ja s’ha desplegat en el 54% del territori, concretament a Lleida, Camp de Tarragona, Vallès Occidental-Est, Barcelona ciutat, Girona i Terres de l’Ebre. S’espera que a finals del 2015 ja s’hagi implantat a tot el país, tat i com estableix la instrucció del CatSalut publicada aquest setembre. A més, el Departament de Salut donarà més rellevància a aquestes polítiques preventives en el nou Pla de salut 2016-2020, després que el Pla de salut 2011-2015 ja establia com a prioritat la resolució, des dels primers nivells assistencials, dels casos relacionats amb la salut mental.
El CRS té tres fases. En la primera fase, d’alerta i activació, el codi es posa en marxa des del servei d’urgències hospitalàries que ha atès la persona. La situació de risc pot ser detectada per qualsevol servei sanitari, amb una rellevància especial del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i del servei telefònic 061-CatSalut Respon. En la segona etapa, es fa un seguiment proactiu telefònic i presencial des dels serveis sanitaris especialitzats i des del SEM, després que s’ha completat l’atenció hospitalària. En la tercera i darrera fase, el metge de família fa un seguiment integral preventiu de l’estat de salut.
El CRS millora la detecció precoç del risc de suïcidi, la continuïtat assistencial i la comunicació i la coordinació entre dispositius amb el suport de les TIC i la història clínica compartida. Entre les novetats, destaca la creació del registre sanitari de casos atesos, pioner en el camp internacional, i que permetrà conèixer la magnitud de la problemàtica a Catalunya i avaluar-ne l’efectivitat. En aquest sentit, en un any s’han identificat unes 1.500 persones amb conducta suïcida en el territori on ja s’ha implantat el Codi. El 65% dels casos corresponen a dones i la mitjana d’edat del total de casos registrats se situa en els 42 anys; un 9% del total són menors de 18 anys.
Durant aquest primer any, el Codi risc de suïcidi s’ha activat en el 73% dels casos (1.150 persones); és a dir, que de cada 10 casos en què s’ha rebut una alerta d’aquest tipus, en 7 s’ha acabat desplegant aquest instrument. A més, el 94% de les persones han fet una sola temptativa de suïcidi durant aquest any. També, pel que fa a l’objectiu del Codi de prioritzar els pacients de més risc amb una atenció més proactiva, 2 de cada 3 persones contactades pels serveis comunitaris han assistit a la visita de seguiment i, paral·lelament, el SEM ha fet les trucades de seguiment als 30 dies en el 91% dels casos. La implantació del codi també ha permès detectar que el 68% dels casos pateixen algun trastorn mental diagnosticat. Els més prevalents són els de l’estat d’ànim i els adaptatius.
Suport als supervivents
Una altra de les prioritats de les polítiques de prevenció del suïcidi és donar suport als supervivents, és a dir, a les persones que han mantingut una relació íntima amb la persona que ha consumat el suïcidi. S’estima que per cada mort per suïcidi hi ha 6 supervivents, i que cada any, a Catalunya, n’hi ha 3.000 de nous.
Davant d’aquesta situació, el Departament de Salut ha encarregat al Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Pau el suport especialitzat a l’Associació de Supervivents. Es tracta d’un projecte pioner a l’Estat i recomanat per la Guia de pràctica clínica de prevenció del suïcidi. Un dels objectius és precisament la detecció precoç i l’atenció a altres problemàtiques associades, com ara la depressió o l’estrès posttraumàtic.
El suïcidi als mitjans audiovisuals
D’altra banda, el Departament de Salut té previst fer un conveni amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) per fer unes recomanacions sobre el tractament del suïcidi als mitjans de comunicació, en la línia del que ja ha fet recentment en altres àmbits, com ara el de l’anorèxia i la bulímia o el de la mateixa salut mental.
Notícies recents