El COCARMI reclama un nou marc normatiu de protecció dels drets de les persones amb discapacitat

La veu organitzada de les persones amb discapacitat i les seves famílies a Catalunya, COCARMI (Comitè Català de Representants de persones amb Discapacitat), reclama als partits polítics que concorren a les eleccions generals del 20 de desembre l’aplicació de mesures que garanteixin la igualtat i plena inclusió a la societat de les persones amb discapacitat amb una visió de drets humans.

Coincidint amb les eleccions a les Corts Generals, el COCARMI ha elaborat un exhaustiu document de propostes en què insta, en primer lloc, a donar la màxima protecció i garantia als drets socials, econòmics i culturals de la ciutadania, dotant-los de rang de dret fonamental, per assegurar la inclusió social i la vida independent de les persones amb discapacitat, mitjançant la no discriminació i l’acció positiva.

Pel que fa a l’accessibilitat als espais, el COCARMI demana crear el Fons Estatal per a l’Accessibilitat Universal, assignant un 1 per cent del capítol dels Pressupostos Generals de l’Estat destinat anualment a inversions en obres públiques, infraestructures i noves tecnologies i societat de la informació. Entre d’altres, aquest fons tindria la finalitat d’impulsar iniciatives que resolguin els buits legals que existeixen actualment en matèria d’urbanisme i accessibilitat (carrers de plataforma única, creuament de passos de vianants i accés al transport públic de persones usuàries de scooters o caminadors, per exemple), treballant de manera transversal amb tots els agents implicats.

En el camp fiscal, el Comitè demana reformar la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques perquè es faci referència explícita al Codi Civil Català. D’aquesta manera, tenint en compte el caràcter supletori de la legislació estatal en aquelles comunitats autònomes amb dret civil propi, com és el cas de Catalunya, tots els patrimonis protegits constituïts a l’Estat Espanyol els serien aplicables les mateixes desgravacions fiscals.

Altres reivindicacions del text elaborat pel COCARMI plantegen reformar i ampliar el marc normatiu espanyol de l’accessibilitat audiovisual, dedicar més recursos a augmentar la taxa de població amb discapacitat ocupada, garantir el dret a l’educació inclusiva amb els suports necessaris, aconseguir un Pacte d’Estat en matèria de dependència i autonomia personal, recuperar els drets perduts amb la reforma sanitària de l’any 2012 i millorar les prestacions del sistema de Seguretat Social. El document, que ha estat treballat i consensuat per les 10 federacions i associacions que conformen el COCARMI, s’ha enviat a totes les forces polítiques catalanes que concorren als comicis del proper 20 de desembre.

Enllaç relacionat:

PROPOSTES SOBRE INCLUSIÓ DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O TRASTORN MENTAL EN MOTIU DE LES ELECCIONS A LES CORTS GENERALS DE L’ANY 2015

 

Notícies recents