El COCARMI avisa del risc d'una nova retallada a la dependència

El govern central va anunciar el passat 1 de maig que el Pla Nacional de Reformes 2013 afectarà el Sistema d’Atenció a la Dependència, amb una nova retallada amb la qual s’espera estalviar 1.108 milions d’euros aquest any. Una via per aconseguir-ho serà la revisió dels graus que s’estableixen per poder accedir als ajuts oficial i una altra serà passar del 10 al 15 per cent, en tres anys, el percentatge d’aportació de la persona dependent en els serveis de copagament.

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) adverteix que, en la pràctica, això significa augmentar en un 50 per cent la càrrega que la persona depenent i la seva família suporta en el finançament d’aquests serveis. La mesura ha de permetre estalviar aquest exercici 339 milions d’euros a nivell estatal.

El COCARMI està integrat per nou federacions i associacions, entre les quals la Federació Salut Mental Catalunya, que donen veu a unes 540.000 persones amb discapacitat física, intel·lectual, sensorial i persones amb malaltia mental.

Notícies recents