El COCARMI alerta dels greus efectes de la reforma del Codi Penal en les persones amb trastorn mental

Nota de premsa del COCARMI:

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal òrgan de representació de la discapacitat a Catalunya, vol denunciar públicament el greu retrocés que pot significar per a la societat en general, i per a les persones amb algun trastorn mental en particular, la reforma de la Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal actualment en tramitació al Congrés.

La reforma és un evident pas enrere en els drets aconseguits en els darrers anys i no ha tingut en compte la participació i l’opinió d’experts i professionals en salut mental. Una de les principals crítiques a la reforma és que associa el concepte de perillositat al de trastorn mental, per la qual cosa una persona diagnosticada pot rebre condemnes més dures que la població en general. Fer aquesta associació, sense cap rigor ni prova científica és, a més, un atac directe a la feina dels professionals que contribueixen a la recuperació d’aquestes persones i no fa més que alimentar l’estigma contres les persones afectades i dificulta encara més la seva plena integració social i laboral.

A més, la reforma preveu prorrogar indefinidament el temps d’internament de persones amb trastorn mental en un centre psiquiàtric o, fins i tot, en un centre penitenciari, situació que difícilment afavorirà la seva recuperació. Al contrari, probablement n’agreujarà la patologia i dificultarà la seva reinserció a la societat.

D’altra banda, el Ministeri de Justícia es planteja eliminar els límits que garanteixen i protegeixen els drets democràtics i permetent discriminar no en funció del delicte comès sinó per la diagnosi d’algun trastorn. Així, es podria privar de llibertat a un ciutadà per la possibilitat de comissió d’un delicte derivada d’un diagnòstic, cosa absolutament imprevisible i clarament inconstitucional. Aquesta discriminació a partir d’un diagnòstic va també en contra de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les persones amb Discapacitat, signada i ratificada per Espanya el 3 de maig de 2008 i, per tant, d’obligat compliment.

També és greu que, amb la previsible desaparició de les faltes, alguna petita agressió sense conseqüències ara serà delicte i contribuirà a l’estigmatització. Un altre motiu de crítica és que, després del compliment d’alguna mesura de seguretat es pugui sotmetre la persona a seguretat vigilada i, fins i tot, a algun tractament ambulatori involuntari, una pràctica que ha demostrat la seva total ineficàcia enfront el model comunitari. S’aposta pel model de vigilància en comptes de pel model de recuperació.

Finalment, no podem oblidar que totes aquestes mesures, i d’altres, basades més en la repressió i la vigilància que no pas en la prevenció, reinserció i rehabilitació, acabaran tenint un cost econòmic mot més elevat per a l’Administració Pública.

Per tot això, el COCARMI vol fer una crida a l’Administració de Justícia i a les persones responsables de la reforma perquè sàpiguen rectificar tots aquells punts relacionats amb el tractament de les persones amb algun trastorn mental i sàpiguen escoltar els professionals que tracten dia a dia amb les persones afectades, coneixen les seves necessitats i les millors pràctiques per al seu tractament i integració a la societat sense discriminació, amb els mateixos drets que la resta de la societat.

Enllaç relacionat:

COCARMI

 

Notícies recents