El Club Social Egara de Terrassa organitza el concurs literari “Paraules i roses”

Amb motiu de la diada de Sant Jordi, el Club Social Egara de Terrassa, de la Fundació Salut Mental Catalunya, us anima a enviar les vostres creacions tant de narrativa com de poesia i aconseguir un premi en la primera edició del concurs “Paraules i roses”. La data límit per enviar les vostres propostes serà el dilluns 11 d’abril i l’escrit guanyador serà llegit a la Biblioteca Districte 2 de Terrassa el dijous 21 d’abril a les 16,30h.

paraulesroses

Bases del Concurs Literari Paraules i Roses 2016

 

1. Objecte

L’objecte d’aquest concurs és promoure la creació literària en llengua catalana i castellana, així com celebrar la festivitat de Sant Jordi, a través de la realització d’una obra literària inèdita i de qualsevol temàtica.

2. Modalitats

Les obres poden ser escrites en poesia o narració breu.

3. Participants

Poden participar totes aquelles persones que ho desitgin. Siguin de Terrassa o no.

Cada persona concursant ha de presentar una única obra.

S’hi pot presentar una sola persona o un col·lectiu, amb el ben entès que el premi és únic i que s’entregarà a la persona que figuri com a primera signant.

4. Llengua

L’obra literària ha d’estar redactada en llengua catalana o llengua castellana.

5. Tema

El tema de l’obra literària és lliure. Es valorarà l’originalitat, l’estructura i la qualitat en la redacció.

6. Característiques del treball

Els treballs han de ser inèdits.

L’obra literària ha de tenir una extensió màxima de 2 fulls DIN A4 mecanografiats amb el tipus de lletra “Arial” 11.

Els folis només hauran d’estar redactats per una sola cara, respectant els marges.

7. Presentació de les propostes

L’obra literària s’ha d’enviar per correu electrònic al csegara@fundacio.salutmental.org. en un document de text.

En el mateix correu electrònic s’adjuntaran 2 arxius: el document de l’obra (on costi el nom del concurs, títol de l’obra i pseudònim de l’autor) i un altre document amb les dades següents:

  • Nom del concurs
  • Títol de l’obra
  • Pseudònim
  • Nom i cognoms
  • Correu electrònic
  • Telèfon de contacte
  • Població de Domicili

8. Termini de presentació

El termini de presentació és fins l’11 d’abril de 2016.

9. Selecció dels treballs guanyadors

El jurat estarà integrat per una persona membre de la Biblioteca de Terrassa del Districte 2, un persona usuària del Club Social Egara i una persona professional del Club Social Egara.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dia 21 d’abril de 2016 a la sala d’actes de la Biblioteca del Districte 2 de Terrassa a les 16.30h.

Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència que es produeixi durant la convocatòria, així com qualsevol aspecte no regulat per les bases, ha de ser resolt pel jurat del concurs, les decisions del qual són inapel·lables.

 10. Premi

Hi hauran dos premis. El primer premi estarà dotat amb 20 € en concepte d’un llibre i material d’oficina i el segon de 10€ també en concepte de material d’oficina.

Els premis es lliuraran en un acte oficial el dia 21 d’abril de 2016 a la sala d’actes de la Biblioteca del Districte 2 de Terrassa a les 16.30h.

Si els guardonats no assisteixen a l’acte del lliurament del premi hauran de passar-lo a recollir pel Club Social Egara el qual es posarà en contacte amb ell. Tot i així les obres es llegiran al públic.

Tots els participants que assisteixin a l’acte rebran un obsequi en record de la seva participació.

11. Autoria i propietat de les obres

Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d’explotació, sobre l’obra premiada pertanyen exclusivament al seu autor, respectant el que preveu la Base 12.

12. Reserva dels drets de reproducció

El Club Social Egara tindrà el dret no exclusiu de reproduir-les per a la seva publicació en els mitjans de comunicació de la Fundació Salut Mental Catalunya en l’àmbit de les seves activitats pròpies i sense ànim de lucre, fent constar sempre el nom de l’autor.

Notícies recents