El agents socials d'atenció a persones amb problemes de salut mental i addiccions exigeix el pagament íntegre dels serveis socials

 

Nota de premsa en pdf


 

Barcelona, 25 de març del 2020. Els agents socials d’atenció a les persones amb problemes de salut mental i addiccions a Catalunya critiquen amb fermesa la instrucció adreçada a les entitats per part de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que contempla només el pagament del 85% de la tarifa dels serveis educatius, socials i sociosanitaris. En aquest sentit, exigeixen una rectificació per part del Govern i reclamen que es comprometi a assumir-ne el pagament íntegre.

La mesura anunciada té un impacte directe sobre entitats de salut mental i addiccions que ofereixen diferents serveis d’atenció a persones, com ara Serveis Prelaborals, Clubs Socials, Llars residència, entre altres.

Davant d’aquest anunci les entitats que formen el Pla Integral de Salut Mental i addiccions alerten de les greus conseqüències que això podria tenir per al col·lectiu de la salut mental i les addiccions i reclamen una solució immediata, ja que es tracta de serveis essencials que atenen a persones en risc i que ja estan infrafinançats des de fa molts anys. Reclamen un pagament del 100% del cost en el cas, al menys, dels serveis socials, i alerten que aquesta mesura suposa un nou greuge envers un sector, el de la salut mental, que en la darrera dècada ha estat menystingut en les polítiques públiques.

A dia d’avui, els serveis no han suspès la seva activitat, sinó que els professionals continuen treballant, tot i les múltiples mancances, evitant la presencialitat al màxim, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries per evitar els contagis i la propagació de la pandèmia. Alhora, encara que els serveis no estiguin totalment oberts al públic, els i les professionals continuen oferint atenció i acompanyament a persones amb problemes de salut mental via telèfon o videoconferència, s’han implementat mesures molt intenses de seguiment individual, es duen a terme activitats  grupals en línia, i atenció domiciliaria en els casos més vulnerables.

El sector considera que un missatge d’aquestes característiques en la situació actual, en que el col·lectiu de persones amb problemes de salut mental està patint els efectes de l’estat d’alarma i del confinament, i en que els li les professionals hi estan treballant els 7 dies de la setmana, és molt decebedor i el considera inacceptable, ja que remarca una tendència molt preocupant.

En sumem a les reivindicacions que s’han fet des d’altres sectors dels quals formem part com la Confederació, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, o el COCARMI, entre d’altres.

Cal recordar que per a les persones que conviuen amb un problema de salut mental un estat d’alarma, la incertesa i el confinament són factors de risc que poden provocar un empitjorament i que per això cal oferir el màxim suport possible.

Notícies recents