Edgar Vinyals i Xavier Comin representaran la salut mental a l'Institut de Persones amb Discapacitat de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona va celebrar el 2 de juliol les eleccions al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), l’organisme municipal que representa el col·lectiu de la diversitat funcional i discapacitat a Barcelona.

L’àmbit de la salut mental té la representació de 2 membres al Consell Rector. Des de la Federació Salut Mental Catalunya i la Federació VEUS van presentar la candidatura conjunta d’Edgar Vinyals i Xavier Comin, com a representants del nostre moviment associatiu i de les persones amb problemes de salut mental.

La nostra candidatura va ser la guanyadora en l’àmbit de la salut mental i Edgar Vinyals i Xavier Comin representaran a la salut mental durant els propers 4 anys.

Les eleccions de l’IMPD van registrar el doble de vots presencials que l’anterior convocatòria i van afegir el vot electrònic:

  • 2.130 votants
  • 1.084 amb vot presencial
  • 1.008 vots electrònics
  • 38 vots per correu

El Consell Rector de l’IMPD està format per 20 persones, 10 en representació de l’Ajuntament de Barcelon i 10 en representació de les persones i entitats amb discapacitat. Aquest darrers 10 representants són els que es van escollir en les eleccions del 2 de juliol, sobre una llista de 15 candidatiures en total, dividies per àmbits de la discpacitat.

A més de la candidatura conjunta d’Edgar Vinyals i Xavier Comin, en l’àmbit de la salut mental també es va presentar la candidatura de María Jesús Peláez Artacho, membre de l’Associació Ammbar.

 

Edgar Vinyals
Edgar Vinyals

Xavier Comin
Xavier Comin

Què demanem en el nostre programa electoral?

1. Defensar els drets i deures dels usuaris de Salut Mental, perquè puguin exercir com a ciutadans actius i representar-se per ell mateixos.

La convenció de Nacions Unides ha suposat un pas endavant en el reconeixement de drets, però ens cal encara avançar molt perquè aquests siguin efectius en tots els àmbits. Treballarem, per tant, per assolir noves fites en aquest sentit, i aconseguir que s’apliquin les recomanacions i mandats que garanteixin la protecció dels drets i la seva correcta aplicació.

2. Treballar per impulsar accions que contribueixin a disminuir l’estigma i permetin un tractament normalitzat i positiu per part de la societat vers les problemàtiques de salut mental.

L’elevada discriminació associada a les problemàtiques de salut mental condiciona molts comportaments, limita l’accés a oportunitats i dificulta la participació i recuperació de les persones. Treballem per promoure iniciatives i estratègies que apostin per la lluita contra la discriminació. Volem una ciutat més inclusiva, que reconegui i incorpori a totes les persones.

3. Promoure accions que contribueixin a l’apoderament de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.

El Pla europeu de salut mental assenyala la participació en primera persona i de les famílies com un aspecte essencial en el desenvolupament de polítiques públiques. El foment de l’apoderament és, per tant, un element cabdal que ha de permetre millorar la pròpia gestió de la situació i alhora contribuir a la defensa col·lectiva de millores en els tractaments i els serveis d’atenció púplics, especialment a les unitats d’hospitalització. Volem impulsar iniciatives de formació i capacitació en aquest sentit.

4. Apostar per una salut mental integral i transversal.

Cal desenvolupar estratègies i models d’intervenció que promoguin una atenció més transversal de la salut mental, des del punt de vista de la prevenció, promoció i atenció des dels diversos àmbits: ocupació , habitatge, educació , salut , participació comunitària, etc…. Estem convençuts que aquest és un element cabdal per generar oportunitats que contribueixin a millorar el procés de recuperació de les persones. Volem transformar el paradigma biofarmacològic.

5. Promoure iniciatives que apostin per la Inclusió i participació comunitària.

Hem de garantir la inclusió social i la participació comunitària de qualsevol ciutadà, i en aquest cas de les persones amb una problemàtica de salut mental. És imprescindible el desplegament de serveis comunitaris que garanteixin les oportunitats i els suports i acompanyament adient i necessari en cada cas.

Necessitem serveis més flexibles, més propers i accessibles i que treballin de forma conjunta posant a la persona en el centre de la intervenció. Necessitem més oportunitats i recursos de suport a l’habitatge, a la ocupació i inserció laboral, al lleure, i a la formació.

6. Promoció de l’associacionisme i de la participació.

Les associacions en primera persona i de familiars tenen un paper molt rellevant, tant a nivell de suport i acompanyament mutu, com per fer més efectiva la seva participació i incidència en la defensa de drets i en la millora i transformació del model d’atenció en salut mental. Cal un impuls i un major suport en aquest sentit per poder desenvolupar la seva tasca. Volem treballar per aconseguir un major suport al moviment associatiu.

7. Promoure iniciatives adreçades a l’àmbit de Salut Mental dins del Pla d’Acció Municipal.

Volem treballar de forma coordinada amb totes les associacions de Barcelona ciutat per poder escoltar-les, generar espais de reflexió i debat i poder transmetre les nostres iniciatives i peticions de forma col·lectiva per millorar la salut mental de la ciutat. Reivindicarem el dret a escollir els tractaments i sobretot el tracte!

Quin són els nostres candidats suplents?

  • Marta Tubau ………………………………………………..Associació sociocultural Matissos
  • Josep Aguilar i Triviño……………………………………Associació AFEMM Nou Barris

Més informació sobre les eleccions a l’IMPD, els nostres candidats i el programa electoral en aquests documents:

Eleccions Consell Rector IMPD 2016

Candidatura conjunta Federació SMC i VEUS

 

 

Notícies recents