La Coordinadora de Terres de Lleida fomenta la participació i formació de les associacions

Salut Mental Catalunya -Terres de Lleida, Coordinadora d’Entitats de Salut Mental i Addiccions, engega el nou curs amb energies renovades i durant els mesos vinents la tècnica de la Coordinadora farà visita a totes les associacions de la Coordinadora (membres i col·laboradors) per conèixer el que es fa a cada associació i les persones que en formen part, així com fer fer una valoració final per part de cada entitat.

Una altre prioritat serà la implantar l’encaix dels projectes Obertament i Amb experiència pròpia, que comparteixen línies d’actuació comunes, com accions antiestigma, sensibilització de col·lectius i formació per a activistes. Es va realitzar una primera reunió a Talma, a Juneda, per explicar la integració d’aquests dos projectes, a la qual van assistir: ASM La Noguera, ASM Salut Mental Ponent, ASM Pla d’Urgell, ALBA, TALMA, la Federació Salut Mental Catalunya i Obertament. En la propera reunió tècnica es farà distribució de tasques.

Altres accions fetes des de la Coordinadora darrerament han estat:

  • Es va participar a la fira d’entitats i la fira del pernil de Balaguer, el passat 6 de setembre, on es convidava a la gent xerrar sobre salut mental. Es va comptar amb la participació de 2 activistes d’ASM Noguera.
  • Formació Obertament/Amb Experiència Pròpia: inici de les formacions per activistes a Lleida, amb persones amb un problema de salut mental que volen ser protagonistes en la lluita contra l’estigma en salut mental. A les formacions es treballarà i practicarà com explicar la pròpia història de vida, com planificar activitats de sensibilització o com parlar davant d’un mitjà de comunicació, entre altres temes. La formació a Lleida serà una formació conjunta entre Obertament i el projecte Amb Experiència Pròpia de Salut Mental Catalunya, del 6 d’octubre al 17 de novembre a Mollerussa, els dimarts a la tarda.
  • Taller de contacte social: es va realitzar un taller orientatiu de com presentar els projectes dins de la nova convocatòria de contacte social d’Obertament, a la sala Paulo Freire a la que van assistir algunes associacions de salut mental i discapacitat i un representant del pla de barris.
  • Consell de participació: es convoca una primera reunió constitutiva, aquest consell serà un espai de participació, on hi haurà representants de totes les associacions de familiars de persones afectades per un trastorn mental de la província de Lleida, representants dels tutelats, i càrrecs politics i institucionals del Departament de benestar social i família i del Departament de salut. Es proposa convidar a més entitats, les que representen a les persones tutelades. També proposa afegir a personal de l’àmbit infanto juvenil i d’addiccions. La resta es mostren d’acord. La primera reunió va ser el dimecres 9 de setembre a les 16 h al SISPAP. I la següent serà el dia 19 de novembre a les 16h al Departament de Salut.
  • Des del Consell Participatiu de l’Espai Orfeó, òrgan format per diferents entitats socials i culturals de la ciutat de Lleida, aquest any s’ha organitza’t una activitat per a commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental, es realitzarà un concert musical del grup social i cultural anomenat Teclam’s a l’Espai orfeó el pròxim dia 8 d’octubre a les 19.30 h.
  • S’està participant en l’organització de les II Jornades de Club Social, a partir de les reunions del Grup de Treball de Clubs socials amb el Departament de Benestar social i Família i el Departament de Salut. La data d’aquestes jornades serà el pròxim dia 27 d’octubre de 9 a 14 a la Universitat de Lleida.
Notícies recents