FEAFES actualitza la seva marca i es converteix en Confederación Salut Mental España

Conscients que per ser líders en l’àmbit en el qual es treballa és necessari ser fàcilment recognoscibles i identificables pel públic, la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) passa a dir-se Confederación Salut Mental España. En aquest sentit, el caràcter descriptiu del nou nom suposa un avantatge en termes de comunicació, cosa que la ajudarà a complir amb diversos dels objectius del Pla Estratègic de la Confederació 2012-2016, com reforçar la posició en l’entorn, fer incidència social i política, o promoure la salut mental i lluitar contra l’estigma.

D’altra banda, el nou nom engloba tots els perfils als quals aquest moviment associatiu es dirigeix, tenint en compte que treballa per la salut mental de les persones, estiguin o no diagnosticades, i sempre amb especial interès -pel suport i acompanyament que requereixen- cap a aquelles que tenen un trastorn mental greu i cap a les seves famílies.

Per a la Confederació és també important oferir a la societat una visió positiva, que s’acosti més al concepte de salut mental i s’allunyi del de malaltia mental. D’aquesta manera, es propicia que el conjunt de la societat se senti interpel·lada directament pel missatge de la Confederació, ja que el nou nom dilueix la diferenciació entre persones sanes i persones amb malaltia, en tant que tots hem de tenir cura de la salut mental.

En tot cas, la Confederació Salut Mental España segueix agrupant i representant a un moviment associatiu de familiars i persones amb problemes de salut mental. Un moviment que no només acull i presta ajuda mútua, sinó que també promou la sensibilització i la prevenció en salut mental.

Nour perfils a internet i xarxes socials:

Página web: www.consaludmental.org

Twitter: @consaludmental

Facebook: Confederación Salud Mental.

Notícies recents