Conclusions de la jornada sobre la jornada de debat sobre els efectes de la crisi econòmica en la salut mental d'infants i adolescents

La Fundació Víctor Grífols i Lucas juntament amb la Fundació Probitas van celebrar el passat 22 de novembre de 2016 una jornada de debat sobre l’impacte de la crisi econòmica en la salut mental dels infants i joves. El següent vídeo, elaborat per la Fundació Vïctor Grífols i Lucas, destaca allò més important al qual van fer referència els experts convidats durant la jornada.

A continuació destaquem algunes de les seves aportacions:

  • Marta Poll, directora de la Federació Salut Mental Catalunya, assenyala el creixement de la demanda: un 28% més de persones ateses en els centres de salut mental infantojuvenil en els últims cinc anys i un 7% més d’infants que han anat a consultar aquests serveis en el darrer any. Tot i que s’han fet millores a l’hora de detectar les situacions, encara manquen recursos per poders assegurar un bon abordatge dels problemes de salut mental així com l’acompanyament necessari a les famílies.
  • Per la seva banda, Mark Dangerfield, psicòleg clínic Hospital de Dia d’Adolescents de Barcelona, destaca que la crisi és un factor de risc que agreuja les situacions de patiment fet que genera un nivell d’ansietat que se suma a les dificultats emocionals i relacionals de la família la qual cosa agreuja les situacions.
  • Joan Canimas, professor de filosofia de la universitat de Girona, reflexiona sobre la vulnerabilitat dels éssers humans al món sobretot ara que les estructures del mateix (la família, l’educació i la moralitat) estan canviant.
  • Finalment, Jorge L. Tizón, psiquiatra i neuròleg, psicòleg i psicoanalista explica que els més perjudicats son els nens de classe baixa i sobretot els que es troben en una situació que combina vulnerabilitat a la infància i pobresa. A més a més tenim un sistema psiquiàtric empobrit i que no es coordina amb altres recursos. No només això sinó que les retallades han afectat sobre les polítiques de prevenció que haurien de ser les més importants.
Notícies recents