Comunicat: L'atenció en salut mental a infants, adolescents i joves ÉS PRIORITÀRIA

Malauradament, aquest cap de setmana s’ha fet públic novament el cas d’una mare preocupada per la salut mental i la vida de la seva filla, que feia pública la seva desesperació per tal de trobar solucions a través de les xarxes socials.

Des del moviment social que representa Salut Mental Catalunya no podem deixar de reiterar la urgència de donar resposta a aquesta situació i a altres com aquesta, en què infants, adolescents i joves amb problemes de salut mental i les seves famílies, es troben una xarxa d’atenció a la salut mental saturada, amb moltes limitacions i dificultats per garantir respostes àgils, immediates i amb la intensitat i suport necessàries que requereixen aquestes situacions.

L’atenció a infants, adolescents i joves és prioritària i no s’hi estan posant els mitjans, esforços ni recursos adients en relació a la seva magnitud i complexitat. Fa massa temps que la situació i el model d’atenció requereix un impuls i una aposta seriosa. Però en una realitat de pandèmia, que ha dinamitat els casos de salut mental, sobretot d’adolescents i joves, encara es fa més evident que mai la necessitat d’una atenció a la salut mental integral, accessible, àgil, immediata i intensiva.

És essencial que tots els recursos, tant de salut com socials, es coordinin entre si per assegurar que es dona una atenció integrada i un acompanyament flexible que s’adapti a les necessitats de tot l’entorn, de la persona i la família.

En aquest sentit, reclamem:

  1. Un model d’atenció molt més àgil, immediat, integral, accessible i amb la intensitat de suports i la flexibilitat que requereixi cada situació.
  2. Que es desplegui una cartera de serveis sanitaris i socials d’atenció comunitària adient i amb una cobertura suficient. Hi ha molts àmbits de millora ja identificats en el Pla Director de Salut Mental i Addiccions que cal impulsar i fer realitat.
  3. Que s’implementi sense més demora el model d’atenció a la complexitat, treballat i amb un ampli consens en el marc del Programa d’abordatge integral dels casos de salut mental i addiccions d’elevada complexitat (PAIcSaMAEC), per donar una resposta eficaç i integrada a les persones amb trastorns mentals greus i problemes d’addicions en un context de gran complexitat, en termes de prevenció, assistència, benestar, rehabilitació i integració.
  4. Una coordinació real i integrada de tots els serveis del sistema d’atenció a la persona i família en matèria de salut, tant per infants, adolescents i joves, com per adults en situació de vulnerabilitat.

Lamentem profundament la situació de totes les famílies que pateixen situacions amb tan de patiment i seguirem treballant, incidint i reclamant una atenció a la salut mental que asseguri els drets i el benestar de totes les persones.

Més informació

enllaç amb més informació “SOS desesperat”: una mare reclama atenció psiquiàtrica per impedir el suïcidi d’una menor (notícia del cas a TV3)

Notícies recents