Col·laboració i enfocament centrat en primera persona per a impulsar la innovació en salut mental

Tecnología y salud mental-13

La Xarxa TECSAM celebra una jornada per treballar la implementació de solucions tecnològiques en el sistema sanitari català

El passat 18 d’octubre, més de 100 innovadors es van reunir per a impulsar la transformació digital en el sistema sanitari i social de Catalunya en la Jornada d’Exploració Tecnològica de la Xarxa TECSAM. El treball en xarxa i la col·laboració entre tots els agents de la recerca, la innovació i la salut mental, i la interacció amb l’administració pública, s’erigeixen com a aspectes crucials per a garantir que els avanços i les solucions s’integrin de manera efectiva en el sistema sanitari i social català.

Ángel Urbina, vicepresident de Salut Mental Catalunya, va participar com a expert a la taula rodona “Reptes i bones pràctiques en l’arribada de tecnologia a la cura de la salut mental” on cinc experts en recerca, salut, innovació i associacions en salut mental van debatre sobre aquest tema.

Tecnología y salud mental-01

El sistema sanitari català es troba en una fase crucial de transformació en la qual la implantació de solucions tecnològiques té un potencial innovador inqüestionable, no sols perquè pot augmentar l’eficàcia  del tractament i l’accessibilitat de l’assistència sanitària a poblacions joves o en zones geogràficament disperses, sinó també per a alleujar la càrrega assistencial dels professionals i optimitzar els recursos sanitaris existents. 

El Technology Exploration Day ha estat un espai de reflexió i discussió sobre els reptes d’aquesta integració, com l’escalabilitat  sistemàtica i consolidació d’aquestes solucions, el debat sobre la privacitat, la confidencialitat i la no invasió de les dades dels usuaris, la dificultat de comptar amb evidència científica de l’efectivitat de la tecnologia, la por al fet que la tecnologia pugui deshumanitzar l’atenció a la salut mental o no augmentar la càrrega de treball dels professionals de la salut.

Més informació

Notícia Xarxa TECSAM

Recupera l’streaming de la jornada

Notícies recents