Els centres de salut mental d'adults registren més visites al 2016, la majoria dones

Les dades de la Central de Resultats del 2016 a Catalunya, fetes públiques al juliol pel Departament de Salut de la Generalitat, mostren un increment del nombre de persones ateses als CSMA (Centres de salut mental d’adults) de Catalunya, al contrari que passa als CSMIJ (Centres de salut mental infantil i juvenil). En canvi, la prevalença de la població atesa als centres de salut mental és superior en la població jove (4,4% de la població) que en la població adulta (2,6%). Les diferències també es repeteixen en el cas del sexe de les persones ateses: hi han moltes més dones en els CSMA i més de nois en els CSMIJ.

Resum d’algunes de les dades més destacades:

CSMA – població adulta (més de 18 anys)

  • 168.456 persones ateses al 2016, xifra superior a la registrada al 2015 (165.830) i al 2014 (163.809)
  • Aquesta xifra suposa que es van visitar al CSMA un 2,6% de la població de més de 18 anys
  • Prop del 37% de les persones ateses tenien un diagnòstic de trastorn mental greu
  • La depressió (33%) és el principal diagnòstic, per davant l’ansietat (14%) i l’esquizofrènia (10%)
  • La majoria de persones ateses eren dones (100.788); homes (67.673)

CSMIJ – població infantil i juvenil (menys de 18 anys)

  • 63.330 persones ateses al 2016, xifra inferior al 2015 (64.780) però superior al 2014 (60.704)
  • Aquesta xifra suposa que es van visitar al CSMA un 4,4% de la població de menys de 18 anys
  • Prop del 15% de les persones ateses tenien un diagnòstic de trastorn mental sever
  • Els diagnòstics més habitual són el TDAH (28%, Trastorn per dèficit d’atenció i/o hiperactivitat), trastorn d’adaptació (20%) i TEA (12%, Trastorn de l’esctre autista)
  • La majoria de persones ateses eren nois (40.087); noies (23.244).

Consulta les dades de la Central de Resultats sobre salut mental i addiccions. Descarrega’t l’excell i consulta les diferents pestanyes.

 

central-2017-1

central2

central3

central4

Els informes de la Central de Resultats. Dades del 2016 recullen dades dels àmbits hospitalari, d’atenció primària, sociosanitari, de salut mental i addiccions i de salut pública i territorial. L’estudi està elaborat per AQuAS amb el suport de professionals de diversos àmbits, encarregats pel Servei Català de Salut.

Notícies recents