Cementos Molins, compromesos amb la salut mental dels joves

Cementos Molins donarà suport al projecte XarXaJoves de la Federació Salut Mental Catalunya, impulsant el pilot que s’està desenvolupant a Lleida conjuntament amb Salut Mental Catalunya Ponent. Cementos Molins és una empresa familiar amb quasi 90 anys d’història, molt arrelada al territori i amb un gran compromís social.

XarXaJoves és un programa pilot d’acompanyament integral per a joves amb problemes de salut mental de 16 a 25 anys i les seves famílies que pretén oferir suport a la persona en aquelles fites que es vulgui plantejar: estudis, treball, oci saludable, vinculació amb la xarxa, etc. Es desenvolupa a tres territoris: Barcelona Ciutat, Barcelonés Nord i Lleida.

El projecte es va posar enmarxa a l’octubre del 2017 i, fins a data 31 de maig del 2018, ha assolit els següents indicadors:

  • 66 derivacions ateses
  • 28 persones vinculades als XarXaJoves de Barcelona, Barcelonès Nord i Lleida
  • 180 acomnpanyaments individuals
  • 49 atencions a famílies
  • 182 presentacions a serveis sanitaris i socials, centres educatius i de lleire, entitats i associacions, serveis de formació i inserció, i serveis i centres de justícia

Els professionals del XXJ han realitzat formacions de diferents àmbits com: suïcidi juvenil, acompanyament a infants, adolescents i famílies, inserció laboral juvenil, cicle famílies amb adolescents, models intervenció treball social en salut mental.

Més informació sobre el projecte XXJ

 

 

Programa amb el suport de:

LogoAjuntamentComunicacioFlotant2013

 

 

 

Notícies recents