Celebració de la junta directiva de la Federació SMC

Les accions d’incidència política, l’evolució dels grups motors i la valoració de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental van ser els principals temes de la reunió

El passat 15 de novembre es va celebrar una junta directiva de la Federació SMC on van participar 30 de les 75 entitats que en formen part.

Durant la reunió, que va realitzar-se en format virtual, es va informar sobre diferents aspectes de la tasca d’incidència política de la Federació, com ara la nostra participació al Pacte Nacional de Salut Mental que està impulsant el govern de Catalunya o a la Taula de Participació de l’educació inclusiva del Departament d’Educació.

Una altra de les qüestions que es van traçar va ser l’evolució dels grups motor que estan treballant els diferents eixos de treballs interns (posicionament i marca, incidència i defensa de drets i millora de l’organització interna a nivell federatiu) i com s’està avançant en els objectius i les accions que s’han fet, així com les que queden per fer.

Diversos membres del comitè en primer persona de la Federació van compartir també la feina que estan realitzant.

A més,  conjuntament es va valorar la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental del mes d’octubre i es van compartir els resultats de l’enquesta de valoració d’aquell dia per tal d’avançar en la configuració de la celebració del 2023.

Notícies recents