Castilla y León aborda la salut mental a la feina, amb la presència de SMC

Castilla y León va acollir el 17 de novembre la jornada “Salud mental en el ámbito laboral” organitzada per la Federación Salud Mental Castilla y León.

Sota el lema “Entornos saludables, beneficios para todos y todas” van tenir lloc diverses ponències i taules rodones amb la participació, entre altres de Mª Dolores Solé Gómez, cap de la Unitat Tècnica de Medicina a la feina de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene a la Feina de Barcelona; Manuel Pedro Velázquez, inspector de Treball i Seguretat Social de Bikaia; Fernando de la Parte, cap de la Unitat de Seguretat i Salut Laboral de Burgos.

La jornada va abordar la salut mental a la feina des d’una perspectiva àmplia, abordant temes com ara “Salut mental en l’àmbit laboral. Una aproximació estadística”, en la qual el cap d’Inspecció dels serveis sanitaris de la Junta de Castilla y León va facilitar dades de la incidència dels diferents tipus de baixes laborals comparant la incidència de les baixes a causa de la salut per gènere i per tipologia. També es va parlar dels factors de risc, la prevenció de riscos psicosocials a l’empresa, la promoció de la salut mental o els suports en els llocs de feina.

Per cloure la jornada es va fer una aproximació des de la primera persona amb una taula rodona titulada “Treballar sense màscares“, en la qual va participar Ángel Urbina, vicepresident de la Federació SMC. Urbina va donar la seva visió de persona amb un diagnòstic de salut mental que treballa i és activista dels drets de les persones que passen o han passat per problemes de salut mental.

Notícies recents