El Baròmetre del Tercer Sector alerta dels problemes de finançament de les entitats

La Taula del Tercer Sector ha presentat els resultats de la primera edició del Baròmetre del Tercer Sector Social 2015, que es publicaran cada any a finals del primer semestre. El balanç mostra que el sector, en conjunt, està remuntant els seus ingressos i que això, entre altres coses, permet a les entitats atendre més persones i tornar a generar ocupació.

Algunes idees que ens reflexa el Baròmetre:

 • El nombre de persones ateses ha augmentat un 3,4% l’últim any.
 • Els ingressos remunten. Entre 2013 i 2014 els ingressos han crescut un 2,9%, sobretot els d’origen públic.
 • Els ingressos d’origen públic tenen més importància que els privats en les entitats grans. En les petites és a l’inrevés.
 • En les entitats petites provenen sobretot de la Generalitat. En canvi, les entitats grans reben més fons de les Administracions locals catalanes.
 • Només un 6,2% dels ingressos públics provenen d’Administracions de fora de Catalunya.
 • Les entitats grans tenen sobretot ingressos provinents de la prestació de serveis, mentre que les entitats petites tenen sobretot ingressos provinents de donatius i quotes.
 • Mentre que la majoria d’entitats tenen ingressos per donatius i quotes, només la meitat tenen ingressos d’institucions privades i empreses.
 • 1 de cada 3 entitats ha tingut pèrdues el 2014. En un 4% de les entitats el volum de pèrdues és molt greu.
 • El deute de les Administracions no ha crescut en els últims 12 mesos, però es cronifica.
 • Les Administracions deuen a 1 de cada 3 entitats subvencions per activitats ja realitzades (el 2014 o abans).
 • Les entitats tornen a generar ocupació.
 • La participació ciutadana i el voluntariat segueixen creixent.
 • Preocupacions principals: Garantir la qualitat del servei i atendre tothom que ho necessita.

Enllaços relacionats:

Notícies recents