Barcelona registra un augment dels trastorns mentals severs i dels relacionats amb la feina

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha presentat l’informe “La salut a Barcelona 2013, que evidencia l’augment dels casos de persones amb problemes de salut mental, tant en la població adulta com infantil i juvenil, així com un increment de trastorns relacionats amb la salut laboral. Els centres de salut mental d’adults de Barcelona van atendre 37.894 persones, 9.943 de les quals van ser primeres visites. Els centres infantils i juvenils, per la seva part, van atendre 8.071 persones, amb 1.384 primeres visites.

L’informe de l’ASPB destaca també l’increment de l’atenció de persones amb trastorns mentals greus, una problemàtica que afecta més les dones en edat adulta i els homes en edat infantil i juvenil. D’altra banda, les unitats d’hospitalització en salut mental van registrar 4.469 altes el 2013, i els principals trastorns tractats van ser el trastorn límit de personalitat i els trastorns esquizofrènics.

El Pla de Salut de Catalunya s’ha desenvolupat en l’apartat de salut mental en les quatre àrees de treball Barcelona: BCN Nord, BCN Esquerra, BCN Dreta i BCN Litoral Mar. Entre les principals línees de treball desraquen les rutes assistencials de la depressió i l’atenció i detecció precoç, sobre tot en l’àmbit infantil i juvenil, amb programes com la psicosis incipient, la depressió i la prevenció del risc de suïcidi.

Una altra dada destacada és l‘increment de problemes de salut mental relacionats amb la feina. Les Unitats de Salut Laboral han registrat 310 casos al 2013, més entre dones que homes, i principalment en el sector dels serveis i el comerç, seguit dels professionals de suport, de ciència i intel·lectuals. La majoria de persones ateses han nascut fora de l’estat, tenen contractes indefinits, treballen en empreses ubicades fora de la ciutat de Barcelona i atribueixen la seva problemàtica de salut mental a la manca de suport dels superiors, la manca d’autonomia i l’assetjament psicològic.

figura23

figura24

Enllaç relacionat:

Informe “La salut a Barcelona 2013”

 

Notícies recents