Barcelona espera tenir preparat el Pla de Salut Mental després de l'estiu

La Taula de Salut Mental de Barcelona va celebrar el 11 de gener la seva primera reunió, amb la constitució del Grup Promotor que ha de permetre tenir enllestit per després de l’estiu el primer Pla de Salut Mental de la ciutat, segons va declarar la Comissionada de Salut de l’Ajuntament e Barcelona, Gemma Tarafa. L’objectiu principal del pla és dissenyar una estratègia compartida de ciutat per a la promoció de la salut mental, la prevenció i l’atenció de problemes i persones amb trastorn.

La reunió de la Taula de Salut Mental de Barcelona va comptar amb 43 representants de l’àmbit de la salut mental a la ciutat, entre els quals el president i la directora de la Federació Salut Mental Catalunya, Xavier Trabado i Marta Poll. L’Ajuntament vol implicar a totes aquelles organitzacions amb capacitat efectiva d’acció i incidència en salut mental per definir un marc de referència comú:

  • persones amb problemes de salut mental i les seves famílies
  • associacions i entitats
  • organitzacions (administració, entiytats del tercer sector, empreses, col·laboradors, xarxes i partenariats) de diferents àmbits (inclusió-serveis socials, ocupació, economia social, habitatge, educació, cultura, esports, persones amb discapacitat, salut laboral, seguretat ciutadana i convivència)
  • xarxes d’atenció social i sanitària
  • societats científiques, associacions i col·lectius professionals
  • persones expertes
  • grups polítics

El Pla tindrà en compte els diferents col·lectius i donarà una especial atenció a la salut mental dels infants i adolescents.

Notícies recents