SMC participa en la creació i implementació de la Targeta Cuidadora de l'Ajuntament de Barcelona

La Targeta Cuidadora ofereix nous recursos i serveis gratuïts a les persones que cuiden algú a la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona ha creat la nova Targeta Cuidadora, una mesura que té com a objectiu principal acompanyar les persones que cuiden a la ciutat, tot oferint-los nous recursos i serveis per facilitar i reconèixer la seva tasca. La Federació SMC participa d’aquesta iniciativa i forma part de les entitats que han col.·aborat en la creació de la tarjeta i col·laborarem, també, en la seva implementació de projectes concrets en representació de les entiats de salut mental.

De manera general, la Targeta Cuidadora servirà per accedir a recursos personalitzats adreçats a persones cuidadores, posant en valor la seva tasca imprescindible i sovint poc valorada, tot acompanyant-les i facilitant la seva activitat cuidadora, així com contribuint al seu benestar.

Per fer-ho possible, el consistori ha ideat de manera col·laborativa amb entitats, professionals i familiars fins a 14 nous recursos i serveis gratuïts concrets dels quals podran gaudir les persones que sol·licitin aquesta nova Targeta Cuidadora, tot i que aquesta cartera s’ampliarà en un futur i s’adaptarà a les noves necessitats que se’n puguin detectar.

En total s’estima que hi ha unes 355.000 persones a la ciutat potencialment beneficiàries, que són aquelles que actualment tenen cura de persones malaltes, dependents, amb discapacitat o de persones grans, ja siguin les persones cuidadores de l’entorn més proper o bé treballadores de la llar.

14 noves mesures

Les 14 mesures i serveis gratuïts concrets que en un primer moment inclourà la nova Targeta Cuidadora són els següents:

 • Canal d’informació Infocures

Com a mínim un cop al mes, les persones amb Targeta Cuidadora rebran informació personalitzada que tingui en compte els seus perfils i necessitats.

 • Assessorament especial per a persones cuidadores

S’oferirà orientació i assessorament personalitzat per poder resoldre dubtes i preocupacions que sorgeixen en el dia a dia del procés de cura, com per exemple poder assessorar en el moment del diagnòstic d’una malaltia, facilitant informació sobre l’ingrés en centres de dia o situacions de dol, entre d’altres. Aquest assessorament es podrà fer de manera presencial, telefònica o en línia a través de l’Espai Barcelona Cuida.

 • Xarxa BCN de punts de trobada i suport a persones cuidadores

Les persones que tinguin la Targeta rebran igualment informació sobre els grups, espais de trobada i totes aquelles activitats que els hi poden ser d’interès.

 • Suport emocional telefònic 24h

El telèfon 93 642 01 24 estarà disponible 24 hores per totes aquelles persones que disposin de la Targeta i estarà atès per persones voluntàries supervisades per un professional de la psicologia.

 • Suport psicològic telefònic

Les treballadores de la llar i de les cures tindran accés al telèfon de suport i tractament psicològic 93 496 45 09 de dilluns a diumenge de 6.00 a 00.00 hores, que serà atès per professionals de la psicologia.

 • Acompanyament jurídic per a la contractació de persones cuidadores

L’Espai Barcelona Cuida oferirà informació i acompanyament especialitzat per famílies i treballadores durant tot el procés de formalització d’un contracte laboral de treball a la llar, ja sigui els tràmits que s’han de fer o informació sobre com fer una nòmina, per exemple. L’objectiu és fomentar la regularització de la situació laboral.

 • Jo t’acompanyo

S’oferirà un programa específic d’orientació, suport i escolta a la persona cuidadora en funció del tipus de cura que presta. Inicialment es treballarà amb l’Associació de Familiars amb malalts d’Alzheimer de Barcelona (AFAB) i l’Associació Contra el Càncer (ACC), i seran persones voluntàries que han passat pel procés d’una situació similar les qui faran la prestació a la persona cuidadora que ho sol·liciti.

 • Pren-te un descans

Igualment es posarà en marxa de manera inicial amb l’AFAB i l’ACC un programa adreçat a persones cuidadores sobrecarregades perquè disposin de moments de respir, d’oci i de descans mitjançant l’accés a serveis oferts per entitats especialitzades.

 • Àmbit sanitari

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona participa facilitant l’activació de serveis que puguin suposar una millora en el suport i en l’experiència de les persones cuidadores a les seves instal·lacions.

 • Farmàcies

La intenció es oferir gratuïtament les persones grans cuidadores, sobrecarregades o en situació de vulnerabilitat un sistema personificat de dosificació per tal de revisar la seva farmaciola i acompanyar-les en aquest procés.

 • Biblioteques

Aquests equipaments oferiran atenció personalitzada a les persones cuidadores com poden ser l’accés gratuït al servei de préstec de llibres a domicili o bé informació sobre el fons específic existent de llibres i material audiovisual vinculats a la cura.

 • Mercats

A través de la Targeta Cuidadora les persones rebran informació sobre el servei de venda en línia i el servei de repartiment a domicili, així com les condicions d’accessibilitat de cadascun dels mercats més propers. A més a més, els 39 mercats municipals habilitaran unes hores tranquil·les durant els matins dels dimecres perquè les persones cuidadores puguin fer la compra de manera més tranquil·la i fins i tot acompanyades de les persones que cuiden.

 • Àmbit esportiu

Es desenvoluparà una línia d’activitat específica ‘Cuidat als Parcs’ amb pràctiques esportives a l’aire lliure per millorar el benestar de les persones cuidadores.

 • Mobilitat

S’oferirà a les persones en situació de sobrecàrrega la possibilitat de fer una aturada transitòria d’aproximadament 10 minuts per acompanyar a les persones que cuiden, pujar-les i assistir-les als seus domicilis o bé als serveis especialitzats com poden ser els centres sanitaris o de dia.

Més informa

enllaç amb més informació Quadriptic Targeta Cuidadora

enllaç amb més informació Nota de premsa Ajuntament de Barcelona

Notícies recents