Avaluem els GAM de Benestar Emocional per promoure nous grups a l'atenció primària

El projecte d’avaluació de Salut Mental Catalunya i el Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona de Barcelona Esquerra (CAPSBE) permetrà millorar el funcionament dels grups, així com també crear-ne més per acompanyar a més població des de l’horitzontalitat.

El Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona de Barcelona Esquerra (CAPSBE) i la Federació Salut Mental Catalunya (SMC) han posat en marxa un projecte d’avaluació dels Grups d’Ajuda Mútua (GAM) per al Benestar Emocional amb l’objectiu de millorar el seu funcionament i crear-ne més. El projecte agafa l’experiència del model de GAM posat en marxa en el marc del projecte Activa’t per la salut mental als darrers anys, i vol adequar-ne el model a les necessitats de les persones.

Els GAMs per al Benestar Emocional són una resposta que es va engegar des d’SMC per tal d’ajudar a pal·liar el malestar emocional de la població que no estava familiaritzada amb problemes de salut mental i que, amb motiu del confinament i les restriccions a causa de la pandèmia de la Covid-19, va començar a patir afectacions emocionals. Avui dia, l’objectiu és que aquests GAM els pugui aprofitar qualsevol persona amb patiment emocional o que vulgui millorar el seu benestar emocional.

Entre el 2020 i 2021 s’han dut a terme 8 formacions per aprendre a dinamitzar GAMs per al Benestar Emocional facilitant a les persones dinamitzadores les eines necessàries per acompanyar el grup seguint el model GAM de l’Activa’t, adaptant la metodologia per acollir a la ciutadania que no ha entrat en el circuit de la xarxa de salut mental, amb l’objectiu de crear nous grups amb aquest enfoc.

Al llarg dels propers mesos es preveu iniciar un pilotatge de nous grups en col·laboració amb CAPSBE a diferents Centres d’Atenció Primària de la ciutat de Barcelona. Aquesta col·laboració suposa una aliança innovadora amb l’atenció primària, tan necessària per la salut mental comunitària, en què s’espera enfortir la vinculació dels CAPs amb la xarxa de serveis comunitaris.

Més informació:

Notícies recents