L'avaluació dels GAM per al Benestar Emocional permetrà la creació de nous grups i la seva millora contínua

Les dades obtingudes de l’avaluació externa del projecte liderat per SMC es recullen en un informe elaborat pel Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona de Barcelona Esquerra (CAPSBE)

Arran de l’arribada de la Covid-19, la Federació Salut Mental Catalunya (SMC) va impulsar els Grups d’Ajuda Mútua (GAM) per al benestar emocional, que van néixer amb la voluntat de generar i promoure xarxes de suport mutu. En aquest context d’emergència social i sanitària, era necessària una resposta per ajudar a pal·liar el malestar emocional de la població que no estava familiaritzada amb problemes de salut mental i que va començar a patir afectacions emocionals i d’altres conseqüències.

Durant tot aquest temps, s’han realitzat 8 formacions per a aprendre a moderar GAM per al Benestar Emocional i s’ha format un total de 64 persones com a moderadores del projecte.

Ja en el 2021 es va dur a terme una avaluació externa de la iniciativa dels Grups d’Ajuda Mútua (GAM) per al Benestar Emocional, amb la col·laboració del Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE),amb l’objectiu de promoure la seva creació i millorar el seu funcionament. Aquest procés s’ha dut a terme amb mètodes quantitatius i qualitatius, amb l’objectiu de conèixer els elements facilitadors i les barreres que hi ha per a que una persona formada emprengui la iniciativa de moderar un GAM.

Un cop realitzat el procés d’avaluació, s’ha elaborat un informe de presentació de resultats, amb la voluntat de compartir-los amb la xarxa, continuar amb l’execució del projecte i seguir millorant-lo.

Principals resultats de l’avaluació del projecte de promoció de  GAM per al Benestar Emocional

L’avaluació ha consistit, en una primera fase, en un estudi qualitatiu on s’han realitzat quatre grups focals, explorant l’opinió de 22 participants a les formacions, i persones tècniques i responsables del teixit associatiu que promouen els grups.

En una segona fase, s’ha realitzat l’estudi quantitatiu, amb qüestionaris realitzats a totes les persones formades entre 2020 i 2021.

El CAPSBE ha realitzat el disseny de l’avaluació i l’informe de resultats “Avaluació del projecte de promoció de Grups d’Ajuda Mútua per al Benestar Emocional”, que permetran millorar la iniciativa, durant el present 2022.

En l’informe s’han identificat elements facilitadors com l’adequació dels materials del curs; la capacitació per a dinamitzar grups i el valor intrínsec de l’activitat, que permet afrontar el dolor a través de l’expressió i l’escolta, i recuperar la capacitat de relació interpersonal. S’ha posat de manifest, a més, que el suport institucional continu de les associacions i les persones professionals és necessari per a la consolidació dels grups.

Els elements que s’han identificat com a inhibidors per a que els i les dinamitzadores iniciïn o donin continuïtat als GAM per al Benestar Emocional són la percepció que la formació podria ser més aplicable a la pràctica, la híper-responsabilitat percebuda per a gestionar qüestions emocionals; la manca de corresponsabilitat en alguns casos i, en general, la necessitat de suport extern per a iniciar els grups. A banda, es percep la manca de suport en la difusió, per tal de fer arribar el projecte a més professionals i associacions.

Millora i creació de nous GAM

L’expansió i consolidació dels GAM per al benestar emocional en l’àmbit de l’atenció primària pot ser efectiva sempre que es tinguin en compte les consideracions prèvies i hagi una coordinació efectiva entre els elements de suport: professionals de les consultes dels CAP, agents socials, associacions i entitats promotores i entitats de base social que potencialment poden veure als GAM com una activitat de prescripció social, amb resultats potencialment terapèutics i que aporta valor. 

Jornada ImproGAM per a seguir fent xarxa

Amb la voluntat de seguir posant el focus en la vessant comunitària, el passat divendres 20 de maig es va celebrar la “Jornada ImproGAM, d’Impuls i Promoció dels GAM per al benestar emocional”, per tal de presentar els resultats de l’informe i seguir teixint sinergies entre els diversos agents.

L’acte va comptar amb la presència dels agents clau vinculats  al territori d’actuació del CAPSBE: professionals de l’àmbit social i sanitari, centres cívics i associacions.

Durant la primera part de la sessió de treball, els i les organitzadores van exposar els resultats assolits fins el moment, en el marc del projecte. Alba de la Torre, responsable de programes de suport mutu, i Cristina Conejo, coordinadora del projecte Activa’t per la Salut Mental, van presentar l’experiència amb el model de GAM de Salut Mental Catalunya i el Dr. Luis González, coordinador de recerca d’infermeria de CAPSBE, i Alícia Alcaraz, infermera especialista de CAPSBE, van presentar l’avaluació de la iniciativa de promoció dels GAM per al benestar emocional de Salut Mental Catalunya.

Després d’una breu pausa, es va iniciar la segona etapa de la jornada, on es va realitzar una part pràctica, dinamitzada per Alba de la Torre i Cristina Conejo, que van organitzar les persones assistents en tres grups, en funció dels seus barris. Els grups van treballar i posar en comú, d’una banda, les necessitats sobre malestar emocional detectades al barri i, de l’altra, si els GAM per al benestar emocional poden donar resposta a aquestes necessitats.

Per concloure la jornada, cada assistent va anotar en un paper allò que s’enduia d’aquell matí com a tasca pendent, com a aprenentatge i com a aportació personal, més enllà del coneixement. Amb totes les aportacions es van omplir dos panells on tothom va anar enganxant les seves propostes.

Tot allò treballat durant la jornada, tant els obtinguts de l’informe, com totes les diverses experiències i aportacions aparegudes per part dels i les participants, servirà per seguir fomentant el treball en xarxa i comunitari per a la promoció dels GAM, més enllà dels resultats assolits fins ara.

En aquest sentit, al llarg dels propers mesos es preveu iniciar un pilotatge de nous grups a diferents Centres d’Atenció Primària de la ciutat de Barcelona, conjuntament amb CAPSBE. Aquesta col·laboració suposa una aliança estratègica amb l’atenció primària, tan necessària per a la salut mental comunitària.

Notícies recents