Aquest estiu pren-te un Respir amb la Fundació Salut Mental Catalunya

El Programa Respir de la Fundació Salut Mental Catalunya ofereix la possibilitat que la persona amb trastorn mental gaudeixi d’un recurs lúdic i cultural d’interès, atractiu per a ella i per a la seva família, que també veu alleugerida la seva tasca cuidadora.

Es tracta d’un servei que pretén incloure socialment la persona amb un problema de salut mental en el seu mitjà social més proper. L’objectiu del programa és promoure l’autonomia i potenciar les capacitats individuals de la persona amb trastorn mental, i oferir un recurs que alleugereixi el nivell de dependència que sol establir amb la persona cuidadora.

El Programa Respir compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona

LogoAjuntamentComunicacioFlotant2013

 

 

 

Podeu consultar el Calendari Respir Estiu 2016 en aquest pdf o en les imatges a continuació:

SortidesRespir_Estiu2016-1

 

SortidesRespir_Estiu2016-2

 

SortidesRespir_Estiu2016-3

 

SortidesRespir_Estiu2016-4

 

SortidesRespir_Estiu2016-5

Notícies recents