Amb Experiència Pròpia col·labora en el pla per millorar l'atenció telemàtica en salut mental

La Federació Salut Mental Catalunya (SMC) està col·laborant amb el Departament de Salut per incorporar l’atenció telemàtica en els serveis de la xarxa de salut mental de Catalunya. L’objectiu, que s’emmarca dintre del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, és oferir alternatives a les visites presencials durant la pandèmia per la Covid-19 però també posar les bases perqué l’atenció telemàtica es mantingui en el futur.

Un total de 10 persones, professionals de la Federació SMC i participants del projecte Amb Experiència Pròpia, van participar el 15 de juliol en la sessió de treball per incorporar l’experiència i l’opinió de les persones amb problemes de salut mental en la implementació de l’atenció telemàtica en els serveis de la xarxa de salut mental a Catalunya. Algunes de les conclusions i opinions recollides van ser:

  • El seguiment telefònic dels serveis de salut mental durant el confinament i la desescalada ha estat positiu però insuficient.
  • És important que la persona pugui escollir l’atenció que rep: presencial, telefònica, videoconferència…
  • Els mitjans telemàtics mai poden substituir a l’atenció presencial; cal trobar una solució mixta.
  • L’atenció telefònica o per videoconferència és una bona alternativa en situacions d’emergència, com la pandèmia, però també en territoris amb una mala connexió de mobilitat o per vincular a la població infantil i juvenil.
  • La necessitat de fer una visita presencial dependrà del moment, com en el cas del diagnòstic inicial o quan s’ha de decidir un canvi en el tractament.
  • Els mitjans telemàtics permeten ampliar els horaris d’atenció però cal garantir que tothom té accés a Internet i la formació necessària per utilitzar les noves tecnologies.
Notícies recents