"Alternatives davant la crisi, el valor dels nostres drets", manifest del Dia Mundial de la Salut Mental 2013

MANIFEST

 amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental 2013

 ALTERNATIVES DAVANT LA CRISI, EL VALOR DELS NOSTRES DRETS

 

 Un any més ens apleguem per celebrar tots junts el Dia Mundial de la Salut Mental i ho fem sota el lema: Alternatives davant la crisi, el valor dels nostres drets.

 I ho fem en un context difícil, tots ho sabem. Però també ho fem amb la fermesa i responsabilitat de seguir treballant activament, en la defensa dels drets i la igualtat d’oportunitats de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.

Encara avui, les persones amb trastorn mental continuen patint l’exclusió social, la discriminació i la manca de respecte dels seus drets fonamentals. Drets àmpliament reconeguts en el marc de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i altres marcs normatius europeus, estatals i autonòmics.

Sabem, i ens preocupa, la magnitud i l’impacte social, sanitari i econòmic dels problemes de salut mental, i coneixem de ben a prop la greu repercussió que té en les persones, les seves famílies i la societat.

Les xifres són alarmants. Segons dades del Departament de Salut s’estima que un 25% de la població de Catalunya més gran de 17 anys pot patir algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. El 7% dels infants i adolescents entre 4 i 14 anys pateixen algun problema de salut mental en un any.

Estudis recents assenyalen l’augment de casos derivats de la crisi. La depressió ha augmentat a l’Estat espanyol quasi un 20% i les situacions d’ansietat en quasi un 10%.

El col·lectiu de persones amb trastorn mental presenta una taxa de desocupació d’un 90% i actualment les problemàtiques de salut mental ja són la segona causa de discapacitat.

Existeix, i volem reiterar-ho un cop més, un endarreriment històric en el desplegament de serveis i recursos d’atenció a la salut mental. S’ha començat tard i estem lluny de disposar dels recursos que necessiten les persones.

El propi Departament de Benestar Social i Família ho va analitzar, i va preveure en la seva planificació territorial 2008/2012 un creixement exponencial dels recursos per a la salut mental, un creixement indispensable i que no s’ha produït a causa del context de crisi.

Ens preocupa la situació actual i no la podem acceptar, perquè està posant en risc el manteniment, la continuïtat i el desenvolupament d’un model d’atenció global.

No acceptem que es perdin oportunitats, que desapareguin serveis, recursos i àmbits d’intervenció importants i que l’atenció es deteriori, perquè aquestes decisions tenen una conseqüència directa en el benestar de les persones i la societat.

Estem satisfets que el Govern hagi apostat per iniciar un treball que permeti desplegar l’atenció integral en salut mental, i estem segurs que podem assolir millores si sabem utilitzar bé aquesta oportunitat.

Ara bé, no podrem construir un model  integral si no disposem de recursos específics que donin resposta a les necessitats.

Estem decebuts, per tant, de com hem avançat darrerament:

 •  La xarxa d’integració laboral està en risc.
 • No tenim encara resolt el suport a l’habitatge.
 • Les famílies encara no reben el suport que necessiten.
 • Hem de millorar molt l’atenció als infants i joves.
 • Estem incrementant el temps d’espera i accés als serveis.
 • No tenim resolt encara l’atenció als casos difícils i complexes.

Reclamem, doncs, una aposta clara i conjunta:

 •  Que contribueixi a consolidar, mantenir i optimitzar els recursos existents.
 • Que ens permeti invertir temps per avaluar i millorar l’atenció que donem per construir el  futur.
 • Que promogui la redistribució de recursos per invertir en un model global que garanteixi la recuperació de les persones.

Per tot això demanem:

 •  Que s’inverteixin tots els esforços necessaris perquè l’Acció de Govern Integral en Salut Mental, que s’està liderant des de Presidència, permeti fer realitat millores significatives i concretes en l’atenció a les persones
 • Que es concreti i es posi en funcionament un model d’habitatge i suport a la llar durant el 2014.
 • Que es concreti una proposta per mantenir i millorar el model d’inserció laboral en salut mental abans de finalitzar el 2013.
 • Que es garanteixi el suport per iniciar el pilotatge dels programes de suport als familiars durant el 2014.

Malgrat el context, estem segurs que es poden trobar alternatives que facin possible l’obtenció de millores en l’atenció a la salut mental.

INVERTIM-HI TEMPS I TREBALLEM PER PRESERVAR ELS DRETS de les persones.

 Tenim un gran repte davant nostre, nosaltres estem disposats a treballar incansablement i demanem al Govern que lideri el procés que ja està endegat i s’impliqui fermament en la recerca de solucions concretes.

Feliç Dia Mundial de la Salut Mental!

  Vilanova i la Geltrú, 12 d’octubre de 2013

Enllaç relacionat:

Manifest del Dia Mundial de la Salut Mental

Notícies recents