Aigües de Barcelona col·labora per millorar les oportunitats dels joves

Aigües de Barcelona col·labora amb Salut Mental Catalunya per millorar les oportunitats dels joves amb problemes de salut mental.

L’acció social d’Aigües de Barcelona té com a repte prioritari el foment de l’ocupació de qualitat de les persones en situació més vulnerable i, entre altres projectes, donarà suport al XarxaJoves.

La pandèmia ha tingut un gran impacte en l’ocupació juvenil: ha provocat la pèrdua de llocs de treball i ha dificultat la incorporació al mercat de treball dels joves. Aquestes dificultats són més importants entre els joves en situació més vulnerable, joves amb poca qualificació i en territoris amb situacions socioeconòmiques més complexes.

Amb XarXaJoves millorem l’ocupabilitat dels joves, acompanyant-los  en el seu itinerari formatiu i laboral. Aquesta aliança amb Aigües de Barcelona ens permetrà seguir acompanyant durant el 2022 a joves de Barcelona ciutat i del Barcelonès Nord, per recuperar el seu projecte de vida.

Notícies recents