AFATRAC ha celebrat la jornada Justa-Ment per abordar els casos i situacions d'elevada complexitat

La primera Jornada “Justa­Ment: repensem la justícia – Salut Mental”, organitzada per AFATRAC, sorgeix de la necessitat de crear espais de sensibilització, reflexió i debat conjunts entre els àmbits de justícia, salut i famílies que conviuen amb joves que presenten problemes de salut mental i que han tingut en algun moment conductes o comportaments delictius.

La jornada va abordar els casos i situacions d’elevada complexitat, aquelles en les que els joves presenten trastorns mentals associats amb altres patologies (i/o addiccions) i amb necessitats complexes d’atenció social, sanitària, educativa i especialment, amb el focus posat en l‘àmbit judicial.

L’objectiu de fons que ha marcat la jornada és iniciar processos de canvi, consensuar possibles línies d’actuació futura, revisar el present per a des d’una mirada compartida per tots els agents implicats, poder establir reptes que ens portin tant a la prevenció com a una justícia mes restaurativa que punitiva.

Si bé podem afirmar que hi ha un baix percentatge de persones amb problemes de salut mental que hagin delinquit, i que els delictes solen ser majoritàriament multifactorials, sí podem afirmar que la prevalença dels trastorns de salut mental és fins a set vegades major entre la població reclusa i que es calcula que fins un 40% dels presos pateix una patologia mental.

  • Són les presons actuals els espais idonis de recuperació?
  • Ens imaginem mesures penals alternatives?
  • Reben prou assessorament i suport els juristes per a prendre decisions que s’ajustin a les necessitats especifiques d’aquests col·lectius?
  • Quin paper ha de jugar el món sanitari en el procés judicial?
  • Coneixen les famílies tots els serveis/recursos que els ofereix el sistema judicial?
  • Per què se senten desemparades?
  • Hi ha formes per a prevenir que aquests casos d’elevada complexitat acabin judicialitzats?
  • És viable generar un model d’atenció centrat en la persona que impliqui en la seva intervenció equips interdisciplinaris de les diferents administracions?

Aquests són alguns dels interrogants que les i els ponents han intentat respondre, però sobretot respondre a quins son els reptes i canvis necessaris per a que aquests joves que presenten problemàtiques d’elevada complexitat puguin exercir el seu dret a la salut, a una justícia reeducativa i a la rehabilitació i reinserció en el teixit social i familiar.

Recull de la jornada en aquest enllaç

Recull Jornada Justa-Ment

 

Mira el vídeo de la Jornada a Youtube

Vídeo Jornada Justa-Ment

 

Notícies recents