2 anys de recorregut de l'Activa't per a l'apoderament de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies

Aquest matí s’ha fet balanç al Palau de la Generalitat de l’Activa’t per la salut mental, en un acte presidit per la consellera de la Presidència, Neus Munté. Es tracta d’un projecte de base comunitària que treballa per què les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars esdevinguin agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida.

El projecte, encara en fase pilot, té quatre anys de durada i es desenvolupa a 14 municipis de Catalunya. L’Activa’t per la salut mental està coordinat per la Federació Salut Mental Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Federació Veus. El projecte forma part del Pla Integral d’Atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions promogut per la Generalitat, amb l’objectiu d’incorporar el projecte a la xarxa pública d’atenció catalana. Per això, durant la fase pilot, el projecte és avaluat per Ivàlua, (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques), i compta amb la col·laboració de les 4 Diputacions, l’Ajuntament de Barcelona i l’Obra Social ”la Caixa”.

El treball en xarxa i interdepartamental, pilar de l’Activa’t

L’acte ha tingut lloc a l’auditori del Palau de la Generalitat i ha estat clausurat per la consellera de la Presidència, Neus Munté, que ha considerat l’Activa’t per la salut mental com una“eina molt valuosa al servei d’aquesta societat que volem inclusiva i igualitària”. Segons la consellera, el programa és “una combinació guanyadora que reuneix esforços, expertesa i la força que ens dona estar al servei de causes tan poderoses i tan nobles com aquesta”. Per Munté, el programa està “absolutament en línia dels objectius compartits del Pla Integral d’Atenció a les Persones amb Trastorn Mental i addiccions” que es coordina des del Departament de Presidència.

Dolors Rusinés, coordinadora de les Polítiques Públiques per a l’Estat del Benestar, ha destacat la rellevància del Pla Integral d’Atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions i la coordinació en l’àmbit de salut mental de les entitats, els proveïdors i les diferents administracions i departaments implicats per treballar en xarxa en actuacions estratègiques de suport a les famílies, com el projecte Activa’t.

Pilar Magrinyà, directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut ha parlat de la visió conjunta de les persones i famílies i el suport mutu, i ha puntualitzat que “el rol de les associacions ha estat clau per definir el model d’atenció a la salut mental comunitària”.

Roser Galí, directora general de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha destacat la importància de cuidar la família, ja que és part de la solució:  “ens hem de posar les ulleres de veure com una família”.

Frederic Udina, president del Consell Rector d’Ivàlua, ha explicat que “avaluar és definir objectius, fer el disseny i l’evolució del projecte”, i en el cas de l’Activa’t, es tracta del primer cas del tercer sector al país que es fa amb una avaluació experimental.

Marc Simón, director corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació “la Caixa”, ha parlat de l’enfoc multidisciplinar perquè el trastorn mental pot afectar tothom, i només pot ser abordat amb perspectiva de treball conjunt.

Edgar Vinyals, president de la Federació Veus, ha destacat que l’Activa’t aposta per un model sociobiopsicocultural, aspectes que determinen la capacitat de les persones per recuperar-se, des de la vessant col·laborativa, que farà més just i equitatiu el servei de salut mental públic. I ha afegit que l’Activa’t aposta per experiències personals i informació per construir autonomia i esperança.

Israel Molinero, president de la Federació Salut Mental Catalunya, ha afirmat que “l’Activa’t pot ser una brúixola del que cal fer en el futur en salut mental” i que “no imaginem un futur sense aquest programa”.

El projecte proposa un circuit per potenciar l’apoderament

Activa’t per la salut mental promou l’accés a la informació, la consciencia dels drets i deures com a pacients, i la participació ciutadana, tant individual com organitzada, per tal de fomentar l’apoderament entre les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.

Així doncs, el projecte s’articula en un circuit de quatre fases, la primera oberta a tothom, i les restants dirigides únicament a les persones amb trastorn mental sever, els seus familiars o professionals:

  1. Espai Situa’t: servei d’informació i orientació especialitzat en salut mental dirigit a la ciutadania en general i específicament a persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.
  2. Psicoeducació: per a famílies (programa Proenfa) i persones amb problemes de salut mental greu (programa Klau de Re) desenvolupat per professionals dels serveis de  salut mental.
  3. Programa europeu Prospect per al desenvolupament de l’apoderament de la persona amb problemes de salut mental greu i de la família. Amb una formació per a professionals i un quart mòdul comú amb els tres grups, per als que es van formar persones voluntàries com a dinamitzadors.
  4. Grups d’Ajuda Mútua (GAM): servei de suport continuat basat en l’experiència entre iguals a les associacions de persones amb problemes de salut mental i familiars, per als quals s’ha format persones voluntàries com a dinamitzadores.

 

Fins ara, el resultat de les enquestes de satisfacció sobre el projecte és molt positiu.

circuit-activat

Més de 2.300 demandes d’informació i més de 1.200 participants

Els impulsors de l’Activa’t per la salut mental han explicat la feina feta en aquests més de dos anys de recorregut, en els quals s’ha destacat alguns dels reptes assolits. L’objectiu establert a l’inici era arribar a les 1.700 demandes i els 1.300 participants. A poc més de l’equador del projecte, ja suma més de 2.300 demandes d’informació i assessorament ateses arreu de Catalunya i més de 1.304 participants en formacions i grups d’ajuda mútua de persones amb problemes de salut mental, familiars i també professionals. S’han iniciat 28 formacions psicoeducatives, 14 programes de formació en apoderament (Prospect) i s’han engegat 16 Grups d’Ajuda Mútua. El total de persones beneficiàries del projecte és de 2.600.

Els 15 punts d’atenció, establerts a 14 municipis, i tot el circuit d’apoderament està implantat a totes les demarcacions de Catalunya en col·laboració de les associacions de persones amb problemes de salut mental i familiars, els serveis de salut mental, les regions sanitàries del CatSalut i nombrosos ajuntaments, sense els quals el projecte no hagués estat possible. En molts territoris, a més, s’ha trobat la complicitat i coordinació d’altres agents rellevants com ara els Centres d’Atenció Primària, els Serveis Socials, equipaments de treball, oci, joventut o culturals, així com amb centres penitenciaris i equips de justícia juvenil.

Els 14 municipis que compten amb Espai Situa’t són: Amposta, Barcelona (Nou Barris i Serveis Centrals), Girona, Granollers, Igualada, La Garriga, Lleida, Manresa, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Tortosa i Vilanova i la Geltrú.

mapa-activat

 

Una avaluació rigorosa serà la clau per valorar l’eficàcia del projecte

Ivàlua està duent a terme l’avaluació d’aquest circuit mitjançant una metodologia de disseny experimental en la qual estant participant 224 famílies (448 persones adultes). Es tracta d’un estudi de gran valor pel fet de ser un programa integral (social i sanitari), amb una mostra de gran amplitud i diversitat territorial i sociodemogràfica de les persones implicades. L’avaluació d’impacte analitzarà els canvis que genera el circuit en el nivell de recuperació de les persones, en la càrrega que suposa la cura per als familiars i en el seu aïllament. La meitat d’aquestes persones estan participant actualment en el projecte i l’altra meitat (que ara està al grup control) ho podrà fer a partir del gener del 2018.

A data d’avui, disposem de la informació de com estaven aquestes 448 persones abans de participar al projecte. Aquesta caracterització inicial, que ha estat presentada avui per l’analista d’Ivàlua Jordi Sanz, gaudeix de valor per si mateixa, perquè aporta informació no recollida fins al moment relativa a les necessitats quotidianes de les famílies amb una persona afectada per un trastorn mental sever.

Entre les dades més rellevants que s’han obtingut, cal assenyalar que un 59% de les persones amb un trastorn mental sever participants a l’avaluació del programa no estaven en una posició activa en el seu procés de recuperació. També cal destacar que el 70% dels familiars empraven més de 28 hores setmanals amb la persona amb trastorn mental sever i que el 38% no tenia vida social. Així mateix, un 80% estaven preocupats pel futur del seu familiar.

A més d’avaluar l’impacte del projecte, Ivàlua també avalua la seva implementació. Els resultats finals de l’avaluació del circuit estaran disponibles al quart trimestre de 2018. Si l’avaluació demostra la seva efectivitat, l’itinerari integrat a proposta d’Activa’t s’inclourà la cartera de serveis de la Generalitat de Catalunya.

El projecte també posa eines per a la recuperació a l’abast de tothom

Més enllà del desenvolupament del circuit, s’estan elaborant i actualitzat materials per a les formacions (manuals per als professionals i voluntaris, anàlisi de necessitats, anàlisi documentals, guies…). Es va crear un comitè d’experts amb persones diagnosticades, familiars i professionals que van elaborar diferents eines d’informació: fulletons sobre com aprofitar millor la consulta, o com acompanyar millor en salut mental, continguts per al web activatperlasalutmental.org i, finalment, una proposta de vídeos, els 3 primers dels quals s’han estrenat avui durant l’acte. En aquests vídeos, se s’aniran publicant on-line fins a final d’any, diferents persones expliquen la seva vivència dels problemes de salut mental, compartint aquelles coses que els ajuden i fan sentir-se bé.

Entre els propers passos que proposen els impulsors del projecte hi ha la idea de fer les formacions on-line, obrir noves activitats per arribar a les famílies amb nens i joves amb problemes de salut mental, ampliar i donar més suport a la formació de voluntaris i, sobretot, acabar de preparar com recull el Pla Integral d’Atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions de la Generalitat les possibilitats d’inclusió a les carteres de serveis públics.

L’OMS estima que 1 de cada 4 persones patirà un problema de salut mental

L’Organització Mundial de la Salut estima que 1 de cada 4 persones patirà algun tipus de problema de salut mental al llarg de la seva vida. En espera de les dades de l’any 2016, segons l’informe de la Central de Resultats de dades de salut mental i addiccions, al 2015, 169.063 persones han estat ateses pels centres de salut mental, un 70% de les quals eren pacients en seguiment i un 34% han estat diagnosticats amb un trastorn mental sever.

Col·laboradors

El projecte Activa’t per la salut mental compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Tarragona i la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Barcelona i el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, i la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, Ivàlua i la Fundació Roca i Pi, a més dels ajuntaments que cedeixen locals.

Notícies recents