30 anys després de la Reforma Psiquiàtrica, encara manca més compromís públic

El 30 d’abril de 1986 es va aprovar la Ley General de Sanidad que va suposar el tancament dels coneguts com “manicomis” i va suposar un canvi en l’atenció a les persones amb problemes de salut mental, que tornaven a casa seva i passaven a ser visitats als centres de salut. El nou paradigma va suposar una càrrega per a les famílies, que van haver de fer front a la cura dels seus familiars amb una mancanca de recursos. Això va provocar l’aparició de moltes de les nostres associacions federades, que van unir-se a altres persones en la seva situació per compartir experiències i buscar solucions comunes.

30 anys després, la situació ha millorat molt, com no podia ser d’una altre manera. Però encara queda molt per fer. Així ho ha posat de manifest Salud Mental España, la Confederació estatal de la qual forma part la Federació Salut Mental Catalunya. Entre les seves reivindicacions destaquen un major compromís públic de l’administració per dotar de més recursos i combatre la desigualtat entre territoris.

El president de la Confederació, Nel A. González Zapico, explica que aquesta reforma va aconseguir “desmantellar un sistema antic que girava entorn a l’hospital psiquiàtric, va aconseguir equiparar les persones amb trastorn mental a altres persones amb qualsevol tipus de problema de salut i va limitar les hospitalitzacions perquè es produeixin estrictament quan siguin necessàries “.

“Cal millorar l’atenció en situacions de crisi, garantir que es produeixi una adequada coordinació sociosanitària per millorar les intervencions en salut mental i més facilitar i promoure la participació de les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars en el seu propi procés de recuperació “, afegeix González Zapico.

Però perquè tot això tingui sentit “cal situar la persona afectada per un problema de salut mental al centre de qualsevol intervenció i fomentar la seva participació en totes aquelles decisions que afecten directament al seu procés de recuperació”, apunta el president de la Confederació.

Notícies recents